nieuws

Woningbouwplan van gemeente Norg stuit op weerstand

bouwbreed

De Drentse gemeente Norg wil 200 woningen realiseren op het Oosterveld in Norg. Met de bouw wordt naar verwachting in 1997 begonnen. Er bestaat echter nogal wat bezwaar van de kant van buurtbewoners. Deze hebben zich verenigd in Natuurlijk Norg 2000. Volgens deze vereniging wordt de natuur aangetast. Als alternatief wijst Natuurlijk Norg 2000 op een locatie bij het voormalige zwembad.

Volgens de gemeente wordt het zwembad echter herbouwd zodat deze locatie vervalt. Verder gaat het algemeen belang in deze kwestie voor het natuurbelang, aldus de gemeente. De buurtbewoners hebben aangegeven desnoods gerechtelijke stappen te ondernemen.

De gemeente is inmiddels begonnen met het voorbereiden van de bestemmingsplannen. Een voorafgaand structuurplan is wel gemaakt, maar niet vastgesteld. De bezwaarschriftenprocedure tegen het structuurplan levert twee tot drie jaar vertraging op. Volgens burgemeester en wethouders van Norg is dat niet acceptabel. Door de aanpassing van de wet op Ruimtelijke Ordening begin dit jaar, is een structuurplan nu niet meer verplicht. De bestemmingsplannen en het structuurplan worden nu tegelijkertijd door de gemeenteraad vastgesteld, zodat er maar een bezwaarschriftenprocedure nodig is.

Reageer op dit artikel