nieuws

Winstexplosie bij Sphinx Gustavsberg

bouwbreed Premium

Keramiekproducent Koninklijke Sphinx Gustavsberg heeft in de eerste helft van het op 1 april begonnen boekjaar een ware winstexplosie doorgemaakt. De nettowinst groeide met 77 procent van – 7,4 miljoen naar – 13,1 miljoen. De omzet steeg met 93,5 procent tot – 415 miljoen.

De hogere winst is vooral veroorzaakt door toevoeging van de winst van de onlangs overgenomen Gustavsberg en doorwerking van afgeronde kostenbesparingsprogramma’s. De winst werd met f 1,8 miljoen extra opgekrikt door het resultaat van eigen ingekochte aandelen. Het bedrijfsresultaat steeg met 83,3 procent naar f 31 miljoen. Het eigen vermogen in verhouding tot het balanstotaal bedroeg per eind september 30,6 procent.

De fusie met Gustavsberg heeft inmiddels tot aanpassing van de organisatiestructuur geleid. Het concern kent thans drie produktgroepen; keramisch sanitair, douches en baden, en speciale produkten. De bruto-omzet van keramisch sanitair bedroeg in de eerste helft van het lopende boekjaar f 180 miljoen. Bij douches en baden werd f 115 miljoen omgezet. Het handelsvolume van de speciale produkten was f 120 miljoen.

Reageer op dit artikel