nieuws

Waterkwaliteit van Vecht moet beter

bouwbreed Premium

De Vecht moet weer een echte rivier worden. Daarom moeten de verbindingen tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Vecht worden afgesloten. Dit hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht bekend gemaakt. GS zijn voorstander van maatregelen om de waterkwaliteit van de Vecht en de Kromme Rijn te verbeteren. Het gaat hierbij om onder meer het zuiveren van afvalwater, het anders afvoeren van regenwater en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

De bodem van de Vecht is vervuild. De kosten van het uitbaggeren worden geschat op f 160 miljoen. Het beheer en onderhoud van de Vecht worden een taak van het nog te vormen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

Reageer op dit artikel