nieuws

Waarde bouwproduktie met 4 procent gestegen

bouwbreed

De waarde van de bouwproduktie is in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 4 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 1993. Dit blijkt uit voorlopige gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de produktie in de woningbouw is sterk in waarde toegenomen.

Volgens het CBS zijn de vooruitzichten voor de bedrijfstak als geheel onverminderd gunstig. Het aantal begonnen werken steeg met 13 procent, terwijl de waarde van die werken sterker steeg dan de bouwproduktie. Ook hier doet vooral de woningbouw het goed.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat de produktie van alle bouwwerken waarvoor een bouwvergunning is verleend. In de eerste drie kwartalen van 1994 – 18 miljard bedraagt. Dat is f 0,6 miljard meer dan de zelfde periode vorig jaar.

Binnen de totale bouw stijgt de produktie in de woningbouw met 15 procent tot f 9,6 miljard en in de budgetsector met 13 procent tot f 2,3 miljard. In de marktsector daarentegen daalt de produktie met 14 procent tot f 4,5 miljard.

De waarde van de begonnen bouwwerken is volgens het CBS in de eerste drie kwartalen van 1994 met 13 procent gestegen tot f 19,1 miljard. De waarde van de woningen waarvan met de bouw begonnen is, komt uit op f 10,5 miljard: een toename met 23 procent.

De begonnen werken in de budgetsector bedragen f 2,4 miljard (stijging met 8 procent) en in de marktsector f 4,6 miljard (4 procent meer).

Reageer op dit artikel