nieuws

Voorlichting over natuurontwikkeling op Tiengemeten

bouwbreed Premium

De natuurontwikkeling op Tiengemeten is het onderwerp van een voorlichtingsavond van de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde mevr. H.I. Blok, zal vandaag in Zuid-Beijerland in het zalencentrum De Eendrachtshoeve een toelichting geven op de natuurontwikkelingsplannen en de verdere procedure.

Vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en van de ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Verkeer en Waterstaat zullen op de avond aanwezig zijn. Het voorontwerp-begrenzingenplan is door GS vastgesteld als volgende stap in de procedure voor het ontwikkelen van 700 ha,. natuur op het eiland Tiengemeten. Tot 22 december ke schriftelijk nog bezwaren worden ingediend.

Reageer op dit artikel