nieuws

VNO en NCW gaan samen in nieuwe organisatie

bouwbreed Premium

De centrale werkgeversbonden VNO en NCW gaan per 1 maart volgend jaar samen in de Vereniging VNO-NCW.

Het algemeen bestuur van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond is akkoord gegaan met deze bundeling van krachten op het gebied van activiteiten voor de collectieve belangenbehartiging van het bedrijfsleven.

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door het dagelijks bestuur van het VNO en het bestuur van het NCW. Het algemeen bestuur van het VNO neemt dezer dagen een definitief besluit.

VNO en NCW zullen niet fuseren. Slechts de collectieve belangenbehartiging op regionaal, nationaal en internationaal niveau wordt gebundeld in de nieuwe organisatie. Voor de achterban van het NCW was behoud van zelfstandigheid een voorwaarde.

Regionaal

Op regionaal niveau gaat de samenwerking tussen de werkgeversorganisaties verder. Zo hebben de provinciale VNO-besturen in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht besloten hun activiteiten onder te brengen bij de NCW-afdeling Midden Nederland.

Reageer op dit artikel