nieuws

Vliegasdeeltjes verkleind tot micro-vulstof beton

bouwbreed Premium

Kema Nederland BV te Arnhem heeft een micro-vulstof ontwikkeld voor beton, op basis van verkleinde vliegasdeeltjes. Met deze vulstof is het mogelijk beton twee- tot driemaal zo sterk te maken als gewoon beton.

Het is het resultaat van een onderzoek door Kema in opdracht van elektriciteitsproducenten, met ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken (Senter).

Vliegas is een restprodukt van kolengestookte elektriciteitscentrales. Het wordt onder meer gebruikt in Portlandvliegascement. Normaal bestaat vliegas uit deeltjes met een diameter van 15 tot 20 micrometer. De door Kema ontwikkelde deeltjes echter hebben een diameter van slechts 1,5 micrometer.

Dat is een verkleining, die mogelijkheden biedt voor toepassingen in hoogwaardig beton. Met de ontwikkelde techniek zijn waarschijnlijk ook andere reststoffen te verkleinen.

Niet alleen bij de produktie van elektriciteit komen bruikbare reststoffen vrij. Er zijn dan ook meerdere proeven in uitvoering. Er bestaat ruime belangstelling vanuit de betonsector voor deze ontwikkelingen.

Microsilica

De diameter van de verkleinde vliegasdeeltjes (1,5 micrometer) is nog altijd een stuk groter dan van microsilica (0,1 micrometer, meer dan 100 maal kleiner dan de diameter van deeltjes van cementpoeder). Microsilica is een restprodukt van de non-ferro industrie in Scandinavie. De vraag naar deze reststof is groot, en het produkt is dan ook relatief duur. Microsilica, ook wel silicafume genoemd, biedt dan ook geen blijvende oplossing voor de vraag naar micro-vulstoffen voor beton.

Met de nieuwe techniek voor het scheiden en ‘microniseren’ van reststoffen is het mogelijk om verschillende materialen op te werken tot micro-vulstof voor beton en op die manier te hergebruiken.

Volgens dr.ir. H.A.W. Cornelissen van Kema Nederland is de toepassing in beton extra gunstig, omdat er grote hoeveelheden voor nodig zijn en omdat de reststoffen worden ‘geimmobiliseerd’, buiten het milieu gehouden. Als de uitloging van het beton binnen bepaalde grenzen blijft, vormen de reststoffen geen bedreiging voor het milieu.

Verkleinde vliegasdeeltjes, gezien door de microscoop. Het bolletje rechtsboven heeft een diameter van 2 micrometer.

Reageer op dit artikel