nieuws

Vervuiling in Smilde levert gevaar op

bouwbreed Premium

De bodemverontreiniging bij de Codis-supermarkt aan de A.M. Sorgstraat in Smilde levert wel gevaar op voor de volksgezondheid. De provincie heeft toegezegd ter plaatse in 1998 met saneren te beginnen.

Over de vraag wie dat moet gaan betalen, wordt nog gestreden. Burgemeester M. Lantinga en wethouder C.J. de Jonge hebben dat verklaard tijdens een hoorzitting bij de Raad van State. Het betreffende perceel zal ook afgesloten worden voor het publiek. Lantinga en De Jonge bevestigden dat van de nieuwbouwplannen in het centrum voorlopig niet al te veel terecht kan komen.

Begin augustus verklaarde wethouder De Jonge nog tegenover de plaatselijke pers dat er hier geen sprake is van gevaar voor de volksgezondheid. “Het gaat beslist niet om een ernstige bodemverontreiniging. Er is geen enkel gevaar voor de volksgezondheid”, aldus de wethouder in augustus. Bij een onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden voor de Codis kwam de verontreiniging aan het licht. Er zitten zink, koper en pak’s in de grond.

Concurrentie

Bij de Raad van State was het bestemmingsplan “Centrumgebied Smilde” aan de orde. Het gemeentebestuur stelde dat plan in 1992 vast om de modernisering van het centrum mogelijk te maken. De uitbreiding van de Codi super hoort daarbij en er zou een nieuwe, veel grotere supermarkt gevestigd ke worden. Deze laatste zou als grote publiekstrekker van het centrum moeten gaan fungeren. Met dit laatste is Schuitema Noord BV, leverancier van de even buiten het geplande nieuwe centrum aan de Linthorst Homanweg gevestigde C1000 supermarkt, het niet eens. De C1000 ziet moordende concurrentie op zich af komen. De C1000 zou verplaatst ke worden naar de door de gemeente gewenste locatie ten zuiden van de A.M. Sorgstraat, maar dat vindt de bedrijfsleiding ongewenst omdat de gepleegde investering op de huidige locatie nog lang niet is terugverdiend. De gemeente moet het gebied rond de Linthorst Homanweg maar aanmerken als kern-winkelgebied, vindt Schuitema. Schuitema hoopt dat de Raad van State het nieuwe bestemmingsplan afkeurt.

‘Om te huilen’

De gebeurtenissen tijdens de hoorzitting in Den Haag leken er een beetje op te wijzen dat dat gebeurt. De rechters van de Raad van State vroegen zich af waarom de gemeente het plan niet intrekt omdat weinig gebouwd kan worden er voordat er gesaneerd is. De provincie heeft laten weten dat de sanering in 1998 kan beginnen. Het zal wel even duren voordat het po is afgerond. Bestemmingsplannen moeten om de tien jaar vernieuwd worden. Pas tegen het eind van de geldigheidstermijn van het bestemmingsplan kan de bouwgrond schoon opgeleverd worden. De rechters vroegen zich af of het niet beter is tegen die tijd eens te kijken waaraan er allemaal behoefte is in het centrum, wat de situatie is en wat de dan regerende bestuurders willen. De officiele kroonuitspraak in deze zaak wordt over een aantal weken bij de Raad van State ter inzage gelegd.

De wethouder en de burgemeester zeiden tot slot nog wel met delen van het plan aan de gang te willen gaan. Zij hopen daarom dat het niet afgekeurd wordt omdat “de situatie rond de A.M. Sorgstraat er nu uitziet om te huilen”. In fasen zou er toch het een en ander aangepakt moeten ke worden. De verplaatsing van garage Vos naar de Veenhoopsweg zou in elk geval door moeten gaan.

Reageer op dit artikel