nieuws

Verhoef Elektrotechniek 40 jaar ‘Er zijn geen slechte installateurs’

bouwbreed Premium

Wie Sliedrecht zegt, denkt al gauw aan baggeren. De onwillekeurige gedachte dringt zich dan ook op dat een bedrijf uit Sliedrecht ook wel met baggeren te maken zal hebben. Hoewel dat heel vaak niet klopt, gaat het het wel op voor Verhoef BV. Dit elektrotechnisch handels- en installatiebedrijf heeft in de afgelopen veertig jaar al heel wat baggerschepen en zand- en grindindustrieen van een installatie voorzien.

Overigens niet alleen baggerschepen en zand- en grindinstallaties, ook andere schepen en industrieen worden door Verhoef van installaties voorzien. En incidenteel is het bedrijf ook actief in de utiliteitsbouw. Die laatste activiteit krijgt trouwens nu wat meer aandacht, omdat, zoals directeur A.C. van Willigen het uitdrukt, “het goed is als een bedrijf wat meer poten krijgt”. De prioriteit blijft echter liggen bij ‘scheepvaart en industrie’.

Veertig jaar geleden vestigde de heer R. Verhoef zich in Sliedrecht als zelfstandig ondernemer. Met name de grote zand- en grindindustrie en de baggersector in die plaats stonden min of meer borg voor een constante opdrachtenstroom. Zonder de publiciteit te zoeken, zag hij kans een gezond bedrijf op te bouwen, met aanvankelijk vier en later zo’n acht a negen vaste medewerkers.

Koster Groep

Aangezien de heer Verhoef een dagje ouder werd, wilde hij begin jaren negentig zijn zaak wel van de hand doen. Per 1 januari 1992 kwam het bedrijf in handen van de Koster Groep BV uit Wehl. De directie kwam toen in handen van de heer Van Willigen, samen met de de heer A.A. Verhey, die al bedrijfsleider was bij Verhoef. Binnen de Koster Groep, die verder nog bestaat uit Koster Elektrotechniek en Koster Automatisering, is Verhoef overigens geheel zelfstandig (“we houden onze eigen broek op”). Wel ondersteunen de bedrijven elkaar waar mogelijk. Ze vullen elkaar dan ook goed aan: Koster zit in het oosten, Verhoef in het westen, en waar bij Verhoef de belangrijkste activiteit schepen is, gevolgd door industrie en (op enige afstand) utiliteitsbouw, is dit bij Koster precies andersom.

Sinds de overname is op het “goede fundament” van Verhoef een zeer modern bedrijf ‘gebouwd’, waarbij het personeelsbestand bijna verdrievoudigde. Opmerkelijk is dat alle ‘oude rotten’ uit de tijd van Verhoef zelf ook nu nog in het bedrijf werken. Ondanks die verdrievoudiging gaat het nog steeds om een klein flexibel bedrijf, met een platte organisatie. “Bij veel grotere bedrijven zit de directie in een ivoren toren, en is niemand meer aanspreekbaar. Bij ons staat de directie met beide benen in het bedrijf, en dat willen we ook zo houden”, aldus Van Willigen.

Als om zijn woorden te onderstrepen, wordt Van Willigen tijdens het gesprek diverse malen aan de telefoon geroepen om een klant te woord te staan. “De anderen zijn even weg”, zegt hij verontschuldigend, “en een klant kun je niet laten wachten. Wij zijn een dienstverlenend bedrijf dat altijd klaar staat, 24 uur per dag, zeven dagen per week.”

Opdrachten

Verhoef levert complete installaties, van motoren en verlichting tot plaatsbepalingsapparatuur (“alles waar elektriciteit aan te pas komt”). De opdrachten varieren daarbij van “met de klant meedenkend, geheel naar wens van die klant iets ontwikkelen en uitvoeren”, tot het voor een zo laag mogelijke prijs inschrijven op een door anderen bedacht concept. Veel werk heeft Verhoef ook in de categorie ‘onderhoud en reparatie’, vandaar ook die 24-uurs bereikbaarheid. Gezien de grote ervaring van Verhoef wordt er vooral vanuit de baggerwereld en de zand- en grindindustrie vaak een beroep gedaan op het bedrijf om ‘mee te denken’.

De heer Van Willigen wekt ook duidelijk de indruk dit soort werk te prefereren boven het maken van een offerte voor een kant en klaar concept. “Er zijn geen slechte installateurs, iedereen moet zich aan de regels en normen houden. De opdrachtgever kan het zich dus permitteren alleen naar de prijs te kijken, en vooral in de scheepsbouw zijn die prijzen niet zo best.”

In 1992 werd de omzet van Verhoef voor 90 % in de scheepsbouw behaald en voor 10 % in de industrie. Inmiddels is die verhouding veranderd in 70 % schepen en 30 % industrie, plus nog een klein beetje utiliteitsbouw. Het streven is om geleidelijk aan een zo evenwichtig mogelijke orderportefeuille te krijgen. Sleutelwoord daarbij is dat wordt ingespeeld op de nieuwe ontwikkelingen in de zand- en grindindustrie en de baggerwereld, onder meer in het kader van de milieuproblematiek. Het bedrijf maakt daarbij zelf ook gebruik van de modernste hulpmiddelen, zoals engineering en tekenwerk met behulp van CAD.

Bakkerij

Verhoef Elektrotechniek is gehuisvest in een voormalige bakkerij vlakbij de haven in Sliedrecht. Aan de buitenkant zie je er niet aan af dat hier toch een dynamisch bedrijf is gevestigd, waar ook nog al eens redelijk forse apparaten worden vervaardigd. Vrijwel iedere centimeter is dan ook efficient gebruikt, en voor de door Van Willigen zo verfoeide ivoren toren zou niet eens plaats zijn. Uitbreiding is ook niet meer mogelijk, en de directie sluit niet uit dat ooit verhuisd zal moeten worden naar een industrieterrein. Niet dat Van Willigen daar op zit te wachten. “We zitten hier uniek. De sociale controle is uitstekend, als er ’s avonds licht brandt dan word ik thuis gebeld.” Het pand herbergt ook nog eens twee magazijnen met een relatief grote (geselecteerde) voorraad, om ook bij nacht en ontij een klus te ke klaren.

Feest

Op vrijdag 18 november wordt het jubileum van Verhoef op een partyschip in de Sliedrechtse haven gevierd met klanten en relaties. Het zal dan geen ‘gewone’ receptie worden waarbij de relaties een hele tijd in de rij moeten staan. “Iedereen kan lekker gaan zitten, en wij komen zelf bij de mensen langs”, aldus directeur Van Willigen.

De directie van Verhoef voor het bedrijfspand in Sliedrecht. Links de heer Verhey en rechts de heer Van Willigen.

In opdracht van Dekker uit IJzendoorn maakte Verhoef de complete (elektrische) installatie voor dit vaartuig, waarmee het opgezogen zand kan worden gesorteerd.

De Willem Bever, een wormwielzuiger van de HAM, geschikt voor het verwijderen van vervuilde slib. Verhoef leverde hiervoor een deel van de installatie.

Reageer op dit artikel