nieuws

Veel actievere rol voor leverancier

bouwbreed

De verhouding tussen leverancier en afnemer zal de komende jaren sterk wijzigen. De leverancier krijgt een veel actievere rol toebedeeld. Dat is de mening van voorzitter B. van Dam van de Van Leeuwen Buizen Groep. Hij sprak die uit op een symposium dat ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van het bedrijf werd gehouden.

Van Dam baseerde zijn mening op internationale ontwikkelingen. Vooral in de Verenigde Staten is er een verandering in de positie van de leverancier. Vroeger werd de rol van die leverancier uitsluitend door de klant bepaald.

De leverancier had een winkel, in het geval van Van Leeuwen een buizenwinkel, wachtte af welke produkten de klant wilde hebben en deed een zo scherp mogelijke aanbieding. Vandaag de dag verwacht een afnemer dat zijn leverancier actiever is. De klant wil zich concentreren op zijn kernactiviteit en sluit voor andere zaken een langdurig contract met specialistische leveranciers.

“De prijs van het produkt is niet alles bepalend meer voor de keuze van een leverancier, maar wel verlaging van de kosten van het totale traject, vanaf de aankoop van het produkt tot gereed voor verwerking bij de klant.” Van Dam vertelde dat in de Verenigde Staten, waar Van Leeuwen veertien vestigingen heeft, de nieuwe visie al heeft geleid tot verscheidene langdurige contracten met ingenieursbureaus en petrochemische industrieen.

Ook in Europa wordt langzamerhand omgeschakeld naar het zakendoen met een gespecialiseerde leverancier per produktgroep.

Kwaliteit

Volgens P.S. Kuipers, directeur van PA Consulting, dwingen de gewijzigde verhoudingen tussen afnemer en leverancier tot een hoog serviceniveau. Om die te bereiken moet er aan topkwaliteit worden gewerkt, een proces waar de ISO-gecertificeerde ondernemingen van Van Leeuwen volop mee bezig zijn.

Voorzitter dr. A.H.G. Rinnooy Kan van het VNO zag vooral de internationale concurrentie als oorzaak van de veranderde houding tussen leverancier en afnemen. Op termijn zal er alleen nog plaats zijn voor diensten en produkten die perfect aansluiten op de wens van de klant.

De Van Leeuwen Buizen Groep telt ongeveer veertig vestigingen in zestien landen. De omzet ligt om en nabij de een miljard gulden met 1400 medewerkers. Het hoofdkantoor is in Zwijndrecht gevestigd.

Reageer op dit artikel