nieuws

Uneto niet tevreden met beleid overheid

bouwbreed Premium

Het overheidsbeleid inzake de bedrijfstak elektrotechniek moet drastisch worden gewijzigd. Het momenteel gevoerde beleid is ‘inconsequent’ en nadelig voor de branche. Dit zei ir. E.C.S. de Kam, voorzitter van de Unie van Elektrotechnische Ondernemers (Uneto) gisteren op de ledenbijeenkomst te Rosmalen.

Als voorbeelden van verkeerde overheidsmaatregelen noemde hij onder meer het terugbrengen van het aantal ‘elektrolessen’ in het Voorbereidend Beroeps Onderwijs (VBO) en de versoepeling van het vestigingsbeleid.

Volgens De Kam heeft de bedrijfstak zich ingezet voor het verbeteren van het elektrotechnisch onderwijs in het VBO. “Zodat de leerlingen die vanuit de VBO instromen in het leerlingstelsel ook echt voor de bedrijfstak inzetbaar en gemotiveerd zijn”, aldus De Kam. Hij verweet de regering dat de voorstellen van de Commissie Van Veen “de poten onder de stoel van het VBO-elektro wegzagen”.

Desondanks beloofde het ministerie van Economische Zaken onlangs subsidie om het vak elektrotechniek binnen het VBO verder te stimuleren. “Is dit consequent?”, vroeg De Kam zich af. “Enerzijds onderschrijft de overheid de stelling, dat meer jongeren voor techniek moeten kiezen en dat dat door de overheid sterk moet worden bevorderd, maar anderzijds dreigt het binnenkort al zo ver te komen dat we hoger geschoolde technici uit het buitenland moeten halen, omdat ze in Nederland niet meer te vinden zijn.”

Beunhaas

De versoepeling van de vestigingswet, die werd doorgevoerd door het kabinet Lubbers, deugt ook niet, volgens de Uneto-voorzitter. Door die wet werd het mogelijk dat ‘iedereen’ zich mag vestigen als ‘erkend’ ondernemer in de elektrobranche. De ‘echte’ ondernemer kon zich van de beunhaas onderscheiden door certificering en erkenningsregelingen.

De Kam: “Nu blijkt in de praktijk dat er nauwelijks eisen worden gesteld aan de inhoud van die erkenningsregeling. Deze regelingen worden door het ministerie van Economische Zaken goedgekeurd, omdat zij er op het gebied van mededinging geen problemen mee hebben.”

Echter door het grote aanbod van kleine ondernemers kijkt de consument alleen nog maar de laagste prijs. Dit is in het nadeel van de consument, die met een onbetrouwbare ondernemer in zee gaat, en in het nadeel van goede technici want zij raken hun klanten kwijt.

Bouwsector

Niet alleen moet het beleid inzake de elektrotechnische ondernemers veranderen, zei De Kam. Ook moet de overheid andersoortige maatregelen nemen inzake de bouwsector.

Deze bedrijfstak, waarvoor de elektrosector een belangrijke toeleverancier is, dreigt in problemen te komen door de felle concurrentie op de Europese bouwmarkt. Daarom moeten, aldus De Kam, registratie- en kwalificatiesystemen worden ontwikkeld. “Hierbij moet men denken aan door de overheid of een branche-organisatie opgestelde lijsten waarop slechts bedrijven prijken die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en blijven voldoen.”

Ook moeten deze bedrijven aan een aantal wettelijke eisen voldoen, voordat ze op een dergelijke lijst ke worden opgenomen. Dit is met name noodzakelijk nu de vestigingswet de vakbekwaamheid van ondernemers in de elektrosector niet meer kan garanderen.

Overleg

De Kam kondigde aan dat de Uneto zal onderzoeken wat zij kan doen om de belangenbehartiging van de leden uit te breiden. Dit is noodzakelijk om tegen de overheid een vuist te ke maken. “Als de overheid door gaat met het nemen van maatregelen die ons ongunstig gezind zijn en niet langer met ons wil overleggen voordat maatregelen worden getroffen, dan zullen we straks niet meer in staat zijn om te ondernemen en te functioneren”, aldus de Uneto-voorzitter.

Reageer op dit artikel