nieuws

Uitvoeringsprijs voor de ‘stappende bekisting’

bouwbreed Premium

Tijdens de Betondag is voor het eerst de Stubeco Uitvoeringsprijs uitgereikt. De prijs ging naar de Kombinatie Strukton-Ballast Nedam, als inzender van de ‘stappende bekisting’.

De ‘stappende bekisting’ is een tilvoorziening met hydraulische vijzels, waarmee een tafelkist in stappen verplaatst kan worden over een zandbodem.

De Kombinatie Strukton-Ballast Nedam heeft deze bekisting ontwikkeld voor de uitvoering van het dak van de spoortunnel te Rijswijk. Deze tunnel is ontworpen als ‘polder’, dus met een bodem van zand in plaats van een betonnen vloer.

Zandbed

Het zandbed bood onvoldoende draagkracht voor het rollend verplaatsen van de bekisting. Het was goedkoper de bekisting in stappen te verplaatsen dan een speciale fundering te maken. Bij de stappende bekisting wordt bovendien de belasting beter gespreid over de ondergrond.

Ook hoefde de bekisting op die manier niet steeds gedemonteerd en weer in elkaar gezet te worden.

De jury heeft de prijs aan de stappende bekisting toegekend, omdat er veel zware lichamelijke inspanning mee wordt voorkomen. Bovendien hebben de ontwerp- en uitvoeringsafdeling van de Kombinatie op innovatieve wijze aan het ontwerp gewerkt. Ook wist de jury te waarderen, dat aan alle drie de facetten van de uitvoering bijzondere aandacht is besteed, zowel de wapening, de bekisting als het storten van het beton.

Eervolle vermelding

Er werden drie eervolle vermeldingen toegekend. Bij elk van deze drie treedt een van de uitvoeringsfacetten naar voren. De eerste eervolle vermelding betrof de wapening. Als er veel wapening is, kan het een probleem zijn het beton goed te trillen.

De Hollandsche Beton- en Waterbouw BV heeft hiervoor een ‘trilkoker’ ontwikkeld. Hij is samengesteld uit wapeningsstaal en wordt tussen de wapening geplaatst. Op die manier is er altijd ruimte voor het inbrengen van de trilnaald. De jury gaf een eervolle vermelding voor dit effectieve en goedkope hulpmiddel.

Scharnierende mal

Behalve de uitvoering van de wapening zijn er ook nog de uitvoering van de bekisting en het storten van het beton. Een tweede eervolle vermelding ging naar Voormolen Bouw BV voor een scharnierende bekistingsmal voor V-vormige kolommen. “In het ontwerp van deze bekisting is veel aandacht besteed aan de optimalisatie van de totale arbeidsgang van de uitvoering van V-kolommen”, aldus de jury. De eervolle vermelding gold vooral de technische details en de bijzondere vorm.

Op het gebied van het storten van het beton werd de derde eervolle vermelding gegeven aan NBM-Amstelland Utiliteitsbouw BV, samen met de Stichting Produktontwikkeling Betonmortel (SPB). Zij zijn de initiatiefnemers voor een po te Breda, waarbij hogesterktebeton in de praktijk wordt toegepast. Er wordt nagegaan wat de invloed van hogesterktebeton is op de uitvoeringstechniek.

Doorsnede van de stappende bekisting. Duidelijk zijn de ‘voeten’ te zien waarop de bekisting in stappen verplaatst wordt.

Reageer op dit artikel