nieuws

Twee Alimak ‘specials’ voor

bouwbreed Premium

bouw tuibrug bij Zaltbommel

Bij de bouw van niet alledaagse poen is er soms behoefte aan niet alledaags materieel. Bij de bouw van de nieuwe tuibrug bij Zaltbommel had de aannemerscombinatie Tuikom II (Van Drunen en Dubbers Malden) de behoefte aan twee ‘kleine’ personenliften voor het overbruggen van een hoogte van 65 meter.

Aangezien een dergelijke lift voor deze omstandigheden en de noodzakelijke technische eisen niet direct te leveren bleek is door een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier Zwaans BV een produkt ontstaan dat, onder inachtneming van alle denkbare veiligheidsnormen, in de praktijk uitstekend voldoet.

Als basis voor deze liftinstallaties werd uitgegaan van de Alimak Scandoo P400 liftinstallatie van Zwaans uit Gorinchem. Het hefvermogen van deze lift is 5 personen/400 kg welke in een kooi met de afmetingen van 1500 x 1000 x 2400 mm ke worden getransporteerd.

De nuttige snelheid van de lift is 26 meter/minuut waarbij een maximale hoogte bereikt kan worden van 100 meter. Bij de tuibrug hangt de basisunit op een hoogte van 18 meter boven de waterspiegel aan de pyloon. Om dit te realiseren moest Tuikon II in zeer snel tempo een hulpconstructie vervaardigen die het gewicht van de lift, inclusief alle belastingen kon dragen. In dit geval 4,5 ton.

Kabelton

De voedingskabel wordt volgens het bekende systeem opgetrokken vanuit de kabelton, welke zich op het grondstation bevindt. Kabelvangers voor geleiding van de voedingskabel zijn om de zes meter gemonteerd. De verankering van de liftmast geschiedt in deze opstelling iedere 6240 mm. Deze afstand is gekozen om het getransporteerde personeel in staat te stellen uit te stappen op het standaard onderbordes van de bekisting of op een speciaal aangebracht bordes. De totale hefhoogte is 65 meter vanaf de start, welke ligt op ongeveer gelijke hoogte met het bestaande brugdek. Wanneer de pylonen gereed zijn is dit ca. 83 meter boven waterniveau.

Veiligheid

De installatie is uiteraard voorzien van alle gebruikelijke veiligheidsvoorzieningen, zoals vanghaken om de de mast en een valbeveiliging die in werking treedt bij een te hoge snelheid. De valbeveiliging is uitgerust met met een nieuw ‘reset’ systeem. Wanneer de beveiliging om wat voor reden dan ook aangesproken wordt is deze op eenvoudige wijze gedeeltelijk te ‘resetten’, waardoor men met de kooi naar het grondstation kan afdalen. Aldaar aangekomen kan men de oorzaak van het in werking treden onderzoeken.

Het onderweg openen van de valbeveiliging is dus overbodig geworden. Uiteraard zijn de installaties voor ingebruikname ter keuring aangeboden bij het Liftinstituut.

Een nog te overbruggen kloof, in letterlijke zin, was de afstand van de liftmast tot aan het ankervlak. De bekisting was immers bestaand en in dit geval moest de positie van de kooi worden aangepast aan de breedte van de bekisting. In zeer kort tijdsbestek heeft Alimak, als leverancier, toestemming gegeven tot het vergroten van de maximale ankerafstand, waardoor e.e.a. mogelijk werd. Uiteraard betekende dit de aanmaak van extra zware uithouders in de liftmast, en ankerpijpen met grotere diameters dan normaal: de afstand hart mast/beton is nu 3200 mm.

Bij de eerste opbouw zijn de installaties voorzien van vier verankeringen waarbij de nuttige hoogte 25 meter bedroeg. Het zal nog wel even duren voordat de nuttige hoogte van 83 meter boven waterniveau bereikt is, maar met nog zes maal verhogen zal dit zeker bereikt worden.

De Alimak liften aan de nieuwe tuibrug bij Zaltbommel zijn een goed voorbeeld van nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier.

Reageer op dit artikel