nieuws

TU Eindhoven wil f 300 miljoen investeren in huisvesting faculteiten

bouwbreed

Het college van bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven wil de komende tien jaar ruim f 300 miljoen investeren in de huisvesting van de verschillende faculteiten. Dat blijkt uit een maandag gepresenteerde discussienota.

Het college wil de universiteit concentreren op het zuidelijk deel van het terrein. Een aantal vrijkomende gebouwen kan worden afgestoten, bijvoorbeeld aan andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

De huisvesting van de TU Eindhoven moet eigentijdser, aantrekkelijker en vooral ook efficienter worden, aldus een woordvoerder.

Tot nu toe had het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen een dikke vinger in de pap bij het beheer van de gebouwen. Dat verandert binnenkort. De universiteit wordt dan zelf verantwoordelijk.

Volgens de zegsman is de afgelopen jaren nogal wat groot onderhoud achterwege gebleven. Instandhouding van alle gebouwen en uitvoering van alleen noodzakelijke renovaties, zouden een investering vergen van ongeveer f 300 miljoen. Uitvoering van de plannen van het college levert op termijn een besparing op in de exploitatiekosten van bijna f 5 miljoen .

Een andere reden waarom het college van bestuur de huisvesting wil veranderen, is het teruglopend aantal studenten. Daardoor is over enkele jaren 35.000m2 vloeroppervlak minder nodig, zo is becijferd. Dat is bijna 20 procent van de nu beschikbare ruimte.

In het hart van het nieuwe TU-complex komen f als de plannen doorgaan f een aantal centrale voorzieningen, zoals bibliotheek, bureaus voor studentendienstverlening, een boekhandel en dergelijke. Het college wil op die plek ook een representatief restaurant, een cafe en een broodjeszaak.

Zelfs een terras als centrale ontmoetingsplaats is een mogelijkheid, aldus de woordvoerder. De discussienota bevat ook het idee op het terrein van de universiteit op bescheiden schaal woongelegenheid te bouwen.

Reageer op dit artikel