nieuws

TNO richt zich meer op buitenlandse bedrijven

bouwbreed

De onderzoekorganisatie TNO wil zich de komende jaren steeds meer richten op opdrachten van het bedrijfsleven, vooral in het buitenland. Ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf acht TNO van essentieel belang voor de economie.

Dat staat in de strategienota ‘Werk maken van kennis’, die bestuursvoorzitter ir. F. Mathijsen Gerst woensdag aan staatssecretaris Nuis heeft aangeboden. Met een voortgaande verbetering van de doelmatigheid van de organisatie ziet de raad van bestuur nog voldoende mogelijkheden de omzet en het rendement de komende jaren te verbeteren. Voorwaarde is echter dat TNO zich nadrukkelijk richt op het kapitaalkrachtige deel van het Nederlandse bedrijfsleven. Tevens zal de marktomzet in het buitenland verder moeten worden uitgebreid. TNO kondigde aan minder rendabele werkvelden te moeten afstoten en minder draagkrachtige bedrijven niet meer te ke benaderen.

Verre Oosten

TNO, die een kwart van haar opdrachten voor contract-onderzoek uit het buitenland haalt, gaat haar positie op de internationale markt verder uitbouwen. Het onderzoeksinstituut ziet grote kansen in Japan, Korea en Taiwan. Zij overweegt een eigen kantoor in het Verre Oosten te openen. In Noord-Amerika behaalt TNO momenteel een interessante omzet. De vooruitzichten op deze markt zijn goed.

Ondanks de verslechterde economische omstandigheden en een toenemende bezuiniging van de overheid slaagde de onderzoekinstelling er de afgelopen vier jaar in de omzet van gerichte opdrachten met 25 procent te laten stijgen. De buitenlandse markt groeide zelfs met ruim 55 procent.

Door reorganisatie en verbetering van de doelmatigheid nam het aantal personeelsleden af van 4767 tot 4265. TNO doet thans meer met minder mensen. De gemiddelde groei van de netto omzet per werknemer bedroeg 4 procent per jaar.

Reageer op dit artikel