nieuws

Symposium over toepassing innovatieve technieken in bouw

bouwbreed Premium

Op 14 december houdt de faculteit der Bouwkunde van de TU Delft in samenwerking met de Stichting Industrieel Bouwen Nederland (Booosting) een symposium over ‘vernieuwende materialen, technieken en componenten voor de bouw’. Het symposium vindt plaats in het gebouw voor Bouwkunde te Delft, onder auspicien van de leerstoel Produktontwikkeling. Prof. dr. ir. M. Eekhout geeft een lezing over de invloed van branchevreemde technieken op de ontwikkeling van produkten voor de bouw. Daarna komen een aantal van die technieken aan de orde. Onder andere wordt aandacht besteed aan het ontwerpen met het oog op recycling, aan composietmaterialen en aan de overdracht van technologie in de architectuur.

Inlichtingen over het symposium zijn verkrijgbaar bij Booosting, tel. 010 -4365741.

Reageer op dit artikel