nieuws

Stemmen staken in Tweede Kamer over toekomst Borssele

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer zal vandaag opnieuw moeten stemmen over de toekomst van de kerncentrale Borssele, omdat bij de stemming op dinsdag de stemmen staakten. Een motie van GroenLinks, die de regering vraagt om af te zien van verlenging van de bedrijfstijd van Borssele, kreeg 73 stemmen voor en 73 tegen.

Voor de motie stemden de fracties van PvdA, D66, GroenLinks, RPF, SP, Hendriks en vier van de vijf leden van het AOV. Tegen stemden VVD, CDA, SGP, GPV, CD en het lid Van Wingerden van het AOV.

Volgens het reglement van de Tweede Kamer wordt nu de volgende dag, woensdag, opnieuw gestemd. Alles hangt dan af van de vraag of de vier leden die dinsdag afwezig waren dan wel op het appel verschijnen.

Dat waren de leden Van Heemst, Van Nieuwenhoven en Woltjer van de PvdA, voorstanders van de motie, en Leerkes van de Unie 55+. Bij aanwezigheid van deze leden zal de motie dus zeker worden aangenomen.

Verschillend

Opmerkelijk is, dat de verschillende fracties de motie verschillend uitleggen. De indieners, de fractie van GroenLinks, hebben laten weten de motie zo te bedoelen dat de kerncentrale zo snel mogelijk moet worden gesloten. Uit een stemverklaring van D66-woordvoerder Jorritsma blijkt echter dat de democraten de motie steunen, omdat die naar hun mening ook ruimte geeft voor het D66-standpunt dat de kerncentrale in 2004 wordt gesloten in plaats van in 2007.Overigens is het maar helemaal de vraag of het kabinet gehoor zal geven aan de motie. Minister Wijers van Economische Zaken heeft steeds laten weten dat het kabinet de kerncentrale wil openhouden tot 2007 en dat het niet waarschijnlijk is dat de Tweede Kamer het kabinet op andere gedachten kan brengen.

Reageer op dit artikel