nieuws

SFB-Verzekeringen komt bouwbond-CNV tegemoet

bouwbreed Premium

De NV Schadeverzekeringsmaatschappij SFB heeft, na klachten van de bouwbond-CNV over het vragen van gezondheidsverklaringen van werknemers bij het herverzekeren van ziekterisico, haar beleid aangepast. Maar nog niet tot volle tevredenheid van deze vakbond.

De verzekeringsmaatschappij SFB reageerde op een brief van de bouwbond-CNV aan minister Melkert, waarin wordt gepleit voor het wettelijk onmogelijk maken dat verzekeringsmaatschappijen van werknemers gezondheidsverklaringen eisen als ze het ziekterisico van hun werkgever dienen te verzekeren.

Risicoselectie

Zoals wij vrijdag reeds schreven zou dat ke leiden tot risico-selectie. De verzekering zou in incidentele gevallen een hogere premie ke bedingen of zelfs de verzekering van een werknemer ke weigeren.

Anderzijds zouden werkgevers ke bepalen hoe groot het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico van een werknemer is en daarop actie ke ondernemen. Bij de eerste gelegenheid zou die werknemer op straat ke komen te staan. Vooral werknemers in de bouw, aldus de bouwbond CNV, lopen het risico hun baan kwijt te raken omdat er nog veel kortlopende dienstverbanden voorkomen.

Versoepeling

De NV Schadeverzekeringsmaatschappij SFB heeft naar aanleiding van de klachten een onderzoek ingesteld. Men kwam echter tot de conclusie dat wanneer men het vragen van een gezondheidsverklaring bij individuele acceptatie achterwege zou laten “de schadelast de winstmarge zou gaan overstijgen”, aldus een woordvoerster.

Wel is men de bond gedeeltelijk tegemoet gekomen door bij groepsmeting niet langer de eis tot het invullen van een gezondheidsverklaring te stellen als het aantal werknemers niet meer dan vijftig bedraagt.Voortaan zal die verklaring er pas behoeven te komen als het om minder dan vijftien werknemers gaat.

De SFB-verzekeringsmaatschappij heeft bovendien de intentie uitgesproken bij ontwikkeling van nieuwe produkten zoveel met de genoemde eis van de bouwbond-CNV rekening te houden.

Reageer op dit artikel