nieuws

SBAB spant kort geding aan Hoofdaannemer wordt door bord in tuin onderaannemer

bouwbreed Premium

‘Pure misleiding’. Zo noemde advocaat mr. P.J.F.M. Kerf namens SBAB-Oost de constructie van H. Jonker uit Vaassen om zonder vestigingspapieren een huis te bouwen, er vervolgens achter te komen dat dit niet mag, en dan een bevriende aannemer als hoofdaannemer laat optreden om alsnog zelf het huis te bouwen.

In een kort geding eiste Kerf voor president mr. E. van der Kallen van de arrondissementsrechtbank in Zutphen dat Jonker zijn werkzaamheden onmiddellijk neerlegt. Dit op straffe van een dwangsom van f 10.000 per dag. Volgens Kerf is er namelijk sprake van een schijnconstructie. Jonker heeft van de heer De Bree in Schalkhaar de opdracht aangenomen om een woning te bouwen ter waarde van ongeveer f 250.000. Deze opdrachtgever, aldus mr. Kerf, is hoofd grondzaken van de gemeente Deventer en moet bekend zijn met het feit dat een nieuwbouwwoning alleen mag worden gebouwd door een aannemer, die een vergunning heeft of over een ontheffing beschikt.

Jonker staat echter bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als timmerbedrijf en is daarom niet bevoegd bouwwerkzaamheden van constructieve aard uit te voeren. Om die reden sommeerde de SBAB Jonker begin oktober zijn werkzaamheden te staken. Hierop antwoordde Jonker twee dagen later dat hij niet langer als hoofdaannemer zou werken en dat het restant van de opdracht inmiddels aangenomen zou zijn door aannemingsbedrijf Van Dieren in Hattem.

Toestemming

De inspecteur van de SBAB heeft een en ander gecontroleerd en besproken met Van Dieren. Hieruit bleek volgens Kerf dat Van Dieren aan Jonker toestemming had gegeven om een bord met de naam ‘Van Dieren’ te plaatsen op het bouwterrein.

Verder zou Van Dieren hebben meegedeeld dat hij het werk niet afmaakt, maar dat Jonker dit uitvoert. Hij zou Jonker hiermee een dienst hebben willen bewijzen. Van Dieren liet de inspecteur weten nog nooit op de bouwplaats te zijn geweest. Kerf gaf te kennen dat met het plaatsen van een bord in de tuin van de bouwplaats niets is veranderd. “Feitelijk worden alle werkzaamheden uitgevoerd door Jonker. Van Dieren laat zicht door Jonker gebruiken en stelt hem zo in staat de Vestiginswetgeving te overtreden. Dat kan de SBAB niet toestaan.”

Ernstige aantijgingen

De advocaat van Jonker, Mr. S.F.M. Oomen, liet in zijn verdediging weten de woorden ‘schijncontract’ en ‘misleiding’ ernstige aantijgingen te vinden. “Dit terwijl er geen bewijzen worden overlegd.” Hij bracht naar voren dat Jonker had gedaan wat hij kon om zich aan de regels te houden. “Nadat hij door de SBAB op de hoogte was gesteld van zijn onrechtmatig handelen heeft hij het werk overgedragen aan Van Dieren en zelf nog uitsluitend timmerwerkzaamheden verricht.”

Oomen trok tevens de motieven van de SBAB in twijfel. “U wilt met dit geding oneerlijke concurrentie tegengaan. U maakt het hiermee echter wel erg moeilijk voor nieuwkomers in de bouw. Bent u niet gewoon bang voor een beetje concurrentie? De Europese regelgeving voorziet niet voor niks in een veel soepeler beleid op dit gebied in de nabije toekomst. Het strikt handhaven van de huidige Vestigingswet door de SBAB is achterhaald. Het werkt steekpenningen in de hand”, aldus Oomen.

De uitspraak volgt 29 november.

Reageer op dit artikel