nieuws

‘Rijkswaterstaat is bekend, onmisbaar en deskundig’

bouwbreed Premium

Rijkswaterstaat is een belangrijke organisatie die een grote bekendheid geniet, onmisbaar is en tevens deskundig.

Dat zijn enkele uitkomsten van een enquete die het bureau Intomart heeft gehouden vanwege het 100-jarig bestaan van de Vereniging van waterstaatkundige Ambtenaren van de Rijkswaterstaat. De enquete werd gisteren gepresenteerd op het symposium ‘100 jaar duurzame waterstaatszorg’ in Den Haag.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1509 Nederlanders en 347 werkrelaties van Rijkswaterstaat zoals werknemers van aannemingsbedrijven, ingenieursbureaus en waterschappen.

Opvallend is dat beide ondervraagde groepen het aantal werknemers dat bij Rijkswaterstaat in dienst is (zo’n 10.000) te hoog wordt geschat. De werkrelaties zijn in de veronderstelling dat er ruim twee maal zoveel mensen werkzaam zijn, terwijl de Nederlandse burgers dit aantal zelfs drie maal te hoog schat.

In de ogen van beide groepen is Rijkswaterstaat een belangrijke (beide 98%), onmisbare (relaties 88%, burgers 95%), deskundige (relaties 88%, burgers 89%) en veelzijdige (relaties 87%, burgers 88%) organisatie. Ook wordt de overheidsdienst als vertrouwenwekkend bestempeld door 70% van de ondervraagden.

Pluimen

Ondanks al deze pluimen krijgt Rijkswaterstaat ook enige kritiek. Zo zou hij meer aandacht moeten besteden aan het behoud van het traditionele rivierenlandschap, vinden zes van de tien geenqueteerden. Zes van de tien willen ook meer controle op lozingen in oppervlaktewateren.

Reageer op dit artikel