nieuws

Rechter geeft Noordhollandse BGD ongelijk

bouwbreed Premium

De Haagse rechtbank heeft de Noordhollandse Bedrijfs Gezondheidsdienst in het ongelijk gesteld.

De BGD had een kortgeding aangespannen tegen de Arbo Unie en eiste daarin naleving van de bij de Arbo Unie statutair geregelde royementsprocedure, nalaten van het aftroggelen van opdrachtgevers en medewerkers en rectificatie in een aantal dagbladen dat de BGD weliswaar is geschorst als lid maar dat er geen sprake van is dat het lidmaatschap is beeindigd. Volgens de rechter is het lidmaatschap van de Arbo Unie wel degelijk beeindigd.

Reageer op dit artikel