nieuws

Provincie Friesland haalt voor 148 miljoen aan EG-gelden binnen

bouwbreed Premium

De Europese Commissie heeft definitief – 148 miljoen aan subsidies toegezegd aan het Friese 5B programma voor economische groei. De provincie had reeds op dit bedrag gerekend en is inmiddels begonnen aan de uitvoering van de eerste poen.

Het 5B programma loopt van 1994 tot en met 1999. In het programma ligt het accent op de stimulering van de economische groei (revitalisering bedrijfsterreinen en aanpak verkeersknelpunten) en de ontwikkeling van toeristisch-economische infrastructuur en natuur- en landschapswaarden (strategische groenpoen).

De Europese gelden komen alleen vrij wanneer Rijk, provincie, gemeentes en particulieren het subsidiebedrag aanvullen. De totale kosten worden geschat op – 580 miljoen.

Het programma moet 6000 tot 8000 nieuwe banen gaan opleveren.

Reageer op dit artikel