nieuws

Po Scheduler gebruiks- vriendelijke poplanner

bouwbreed Premium

Op de Nederlandse markt is sinds kort een nieuwe poplanner verschenen die bij een eerste blik interessant kan zijn om dienst te doen in de bouw. Het betreft hier het programma Po Scheduler 6, dat door Striking Software uit Leiden wordt geimporteerd.

Project Scheduler 6 werkt onder Windows en lijkt in eerste instantie veel op Microsoft Po en Super Po. Toch blijken er bij nadere beschouwing wel degelijk behoorlijke verschillen te zijn. Zo maakt dit programma gebruik van de ODBC standaard. ODBC staat voor Open database connectivity en stelt het programma in staat te werken met allerlei databases die ook over deze standaard beschikken. In de praktijk betekent dat dat andere programma’s direct met de pogegevens die in Po Scheduler zijn gegenereerd ke werken. Het is dan ook logisch dat het programma zonder moeite op een netwerk werkt en daar de gewenste file lock voorzieningen voor heeft alsmede een simpele wachtwoordbescherming voor read-only en read-write.

PS6 is voorzien van een programma dat 30 verschillende wijzen van rapporteren standaard in zich heeft. Maar het programma laat zich ook heel makkelijk aanpassen. Het is op deze manier mogelijk om allerlei geheel gepersonifieerde rapporten met steeds weer verschillende invalshoeken uit te draaien.

Het programma geeft antwoord op ‘als’-vragen. Als ik dit doe, wat gebeurt er dan. Zo is met het programma bijvoorbeeld eenvoudig in te zien wanneer het uit kosten oogpunt zinvol is om overwerk te draaien.

PS6 kan 20000 taken per po tegelijk aan. Het programma kan bovendien meerdere poen tegelijk behandelen.

Een van de grote voordelen van het programma is de vrij intuitieve wijze van werken ermee. Iemand die niet gewend is om met projectmanagers om te gaan kan er waarschijnlijk toch snel mee uit de voeten. Met dit programma in huis zal je snel het ook inzetten voor andere zaken dan het plannen van bouwpoen. In feite is het bruikbaar om alle poen waar tijd en timing en onderlinge afhankelijkheid een rol speelt in de gaten te houden.

Reageer op dit artikel