nieuws

Nog geen definitief besluit over overslagterminal

bouwbreed Premium

De Overijsselse staten nemen op 21 december een besluit over de wijziging van het Streekplan Twente, die de bouw van een overslagterminal planologisch mogelijk moet maken. Die terminal zou op de grens van Oldenzaal en Weerselo moeten komen.

Maar in de statenvergadering van donderdag jl. werd duidelijk dat Weerselo niet wil meewerken omdat het een te grote aanslag op landschap en woongenot zou betekenen. Ook de PvdA- en GroenLinksfractie in de staten delen die mening.

Dat er in Twente aan een dergelijke terminal behoefte bestaat is buiten kijf. Belangrijk voordeel van een dergelijke terminal is dat containers per trein van en naar Twente gaan, wat tot een minder sterke groei van het vrachtverkeer op de autosnelweg A1 leidt.

De terminal leidt bovendien tot meer bedrijvigheid. Het rijk, NS en de provincie steunen het plan. De overslag, die – 60 miljoen gaat kosten, wordt betaald door het rijk, de provincie en de Europese Unie.

Overheidseisen

De PvdA vindt de omvang van de terminal te groot, waardoor de capaciteit onvoldoende zal worden benut. Ook zou de terminal niet in Oldenzaal moeten worden gesitueerd in verband met problemen met de drinkwatervoorziening van deze gemeente.

Overigens voldoet de situering bij Oldenzaal aan de eisen van het rijk: dichtbij een autosnelweg en een hoofdtransportas van de spoorwegen, die mogelijk een onderdeel wordt van de noordelijke aftakking van de Betuwelijn.

Reageer op dit artikel