nieuws

Meer cursussen over onderhoud

bouwbreed

De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) te Voorburg breidt haar aanbod aan cursussen uit. Er zijn drie trainingen bijgekomen, over het voorbereiden van onderhoudswerk en het inspecteren van bouwkundig onroerend goed en van installaties. De cursus over werkvoorbereiding is opgezet, omdat in de praktijk blijkt dat onderhoudsdiensten van grote organisaties te weinig kennis over de voorbereiding in huis hebben. Vaak is die nuttige kennis verdwenen doordat er medewerkers ontslagen zijn in verband met de reorganisatie van de technische dienst. De overgebleven medewerkers ke in de tweedaagse training van de NVDO functiegerichte kennis opdoen.

De cursussen over inspecteren ten behoeve van onderhoud hebben een andere achtergrond. De cursisten leren een nieuwe methode toe te passen.

Daarbij gaat de aandacht uit naar het inspecteren van de feitelijke situatie, in plaats van naar het opstellen van meerjarenplannen op basis van theoretische onderhoudstermijnen.

Behalve deze cursussen biedt de NVDO ook onder andere cursussen over management en uitvoering van bouwkundig onderhoud, over preventief onderhoud en over onderhoudskosten en

-budgetten.

Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de NVDO te Voorburg, telefoon 070-3001585.

Reageer op dit artikel