nieuws

Maastricht begint nog dit jaar met miljoenenpo

bouwbreed Premium

Om rijkssubsidie (Werkgelegenheidsimpuls) voor het miljoenenpo ‘Grote en Kleine Griend’ op een van de Maasoevers niet mis te lopen, willen B en W van Maastricht nog dit jaar beginnen met gefaseerde uitvoering. Ze vragen de gemeenteraad in te stemmen met een voorstel daartoe.

De plannen behelzen onder meer de bouw van de zogeheten ‘Platte Zaal’ (een ruimte voor festiviteiten) en een ondergrondse parkeergarage voor 350 auto’s en verleggen van de Franciscus Romanusweg. Totaal is met de uitvoering van het po f 24,3 miljoen gemoeid.

Het laatstgenoemde planonderdeel zal nog dit jaar in uitvoering worden genomen, teneinde rijksbijdragen (totaal f 6,9 miljoen) in het gehele project veilig te stellen. Het betreffende werk kost van f 1,15 miljoen. De raad wordt gevraagd dit krediet beschikbaar te stellen. Het verleggen van de weg staat volgens B en W al jaren op het wensenlijstje.

Overeenkomst

Codacq Facility Management BV te Maastricht is bereid met de gemeente een overeenkomst te sluiten, die moet leiden tot bouw van de ‘Platte Zaal’. Het gebouw komt te liggen aan de noordkant van de Wilhelminabrug en krijgt onder de brug door een verbinding met een op de Kleine Griend te realiseren cafe.

In feite wordt het gebouw voor een deel verstopt achter de oprit naar de brug. Onderzocht zal nog worden of de twee bestaande zware trappen bij de brug meer open en breder gemaakt ke worden. Noodzaak om het viaduct te verbreden tot dertig meter zien B en W niet.

Bouw van de zaal (in een zo laag mogelijke uitvoering) kost f 4,5 miljoen (exclusief btw en inrichtingskosten van f 250.000). Hiervan komt f 1,5 miljoen voor rekening van de exploitant, wordt f 1 miljoen opgebracht door het Preuvenemint en levert de gemeente f 2 miljoen a fonds perdu.

Parkeergarage

Een grote parkeergarage met 900 plaatsen achten B en W van Maastricht ongewenst. Zij zijn namelijk voorstander van “gespreid aanbieden rondom de binnenstad van diverse niet te grote parkeergarages, teneinde te grote verkeersconcentratie te voorkomen”. Derhalve wordt gekozen voor een garage met 350 parkeerplaatsen onder de Griend. Dankzij rijkssubsidie wordt het mogelijk om de garage ondergronds te realiseren. Dat was aanvankelijk namelijk niet haalbaar vanwege hoge bodemsaneringskosten. Bouw van de parkeergarage vergt een investering van de gemeente van f 8,3 miljoen (exclusief btw).

Overigens zal het gebouw (inclusief grondafdekking) maximaal anderhalve meter boven het maaiveld uitsteken. Dat is gedaan om zo min mogelijk grondverzet te krijgen. Bovendien zal de garage verlengd worden tot de ‘Platte Zaal’. Het middengedeelte van het Griendpark wordt opgehoogd met grond, die vrijkomt bij afgraving voor de bouw van de parkeergarage.

Reageer op dit artikel