nieuws

Linschoten vreest scherpere selectie bij privatisering wao

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Linschoten van sociale zaken vreest dat het kabinetsvoornemen werkgevers zelf verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van Ziektewet en wao, ertoe leidt dat bedrijven geen gedeeltelijk arbeidsongeschikten of chronisch zieken meer in dienst nemen.

Bij het uitwerken van de kabinetsplannen is dit “onbedoelde neveneffect” voor hem een “aandachtspunt”. Linschoten liet dit donderdag in Groningen via een ambtenaar weten tijdens een congres over arbeidsomstandigheden. Op dit moment zijn werkgevers al financieel verantwoordelijk voor de eerste twee tot zes weken van het ziekteverzuim van hun personeel. Het kabinet wil die periode uitbreiden tot een jaar, om zo bedrijven te prikkelen tot het voeren van een beter preventiebeleid.

Ook wil het de bedrijfstakken zelf afspraken laten maken over de hoogte van wao-premies, zodat bedrijven een groter financieel belang krijgen bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid.Uit onderzoek van Sociale Zaken blijkt echter dat bedrijven hun preventiebeleid vooral afstemmen op individuen en niet op de arbeidssituatie. Zo gaf 67 % van de werkgevers aan een verkeerde houding als een risico-factor te onderkennen, maar slechts 13 % zag dit als een probleem waaraan het bedrijf iets zou moeten doen. Ruim de helft van de werkgevers (53 %) de het werktempo als risico-factor, maar slechts 18 % werkte aan een oplossing. Linschoten vindt dat bedrijven veel beter hun best moeten doen om dergelijke risico’s op ziekte of arbeidsongeschiktheid te verminderen.

Reageer op dit artikel