nieuws

Kan ik tijdens vorst een bouwtechnisch-adviseur van het sfb laten beoordelen of er op een object wel of niet gewerkt kan worden?

bouwbreed

Nee dat is niet mogelijk. U draagt als werkgever de verantwoordelijkheid voor het personeel en voor de uit te voeren werkzaamheden. Aangezien vorstverlet tot het normale bedrijfsrisico behoort, dient u het besluit tot doorwerken of verzuimen zelf te nemen. In de praktijk betekent dit veelal dat de uitvoerder ter plekke, op het werkobject deze beslissing (al dan niet in overleg met u) neemt.

Als via het bouwweerbericht van het KNMI de weersverwachtingen zodanig zijn dat doorwerken niet mogelijk is of zal zijn kan ik dan, op grond van deze berichtgeving, besluiten om mijn werknemers de volgende dag(en) niet te laten komen?

Nee, het bouwweerbericht van het KNMI kunt u alleen binnen uw bedrijfsvoering gebruiken voor het treffen van maatregelen om mogelijk vorstverzuim te beperken. De feitelijke situatie op het werkobject kan namelijk anders zijn dan de weersverwachtingen zouden doen vermoeden. Met andere woorden, het bouwweerbericht is niet bepalend voor het al dan niet ke werken of declareren ten gevolge van klimatologische omstandigheden.

Wat moet ik allemaal doen zodra er vorstverlet optreedt?

U dient het verzuim direct en door middel van de daarvoor bestemde meldingskaart bij het sfb te melden. Indien u deze kaart nog niet in uw bezit heeft, adviseren wij u deze te bestellen bij het sfb, afdeling Relatiebeheer, telefoon (020) 5833397. Vervolgens kunt u overgaan tot het invullen van de declaratiestaat en het laten tekenen daarvan door uw werknemer(s). De richtlijnen hiervoor en alle informatie over de verdere gang van zaken bij vorstverlet, treft u ook aan in het daarvoor speciaal uitgegeven supplement Vorstverlet.

Als door mijn opdrachtgever wordt meegedeeld dat er vanwege klimatologische omstandigheden niet mag worden doorgewerkt in verband met mogelijk kwaliteitsverlies, kan ik dit verzuim dan declareren?

Nee, want in dit geval is het verzuim niet direct veroorzaakt door vorst maar omdat de opdrachtgever hiertoe om uitvoeringstechnische redenen opdracht heeft gegeven. Dergelijke kwesties vallen onder het normale bedrijfsrisico en ke niet verhaald worden op het Risicofonds of op de Werkloosheidswet.

Moet ik om voor de hoogste premierestitutie in aanmerking te komen, mij voor 1 november aanmelden bij het Risicofonds?

Dat is niet meer nodig. De hoogte van de restitutie is voortaan afhankelijk van uw ‘declaratiegedrag’. Om in aanmerking te komen voor tachtig procent restitutie mag de werkgever, structureel, geen vorstverzuim declareren. Praktisch betekent dit dat er over vier achtereenvolgende winters niet mag zijn gedeclareerd.

Wordt in de komende winter bijvoorbeeld niet gedeclareerd, maar is dit wel gebeurd in de direct voorafgaande winter(s), dan bestaat toch nog aanspraak op een restitutie van zestig procent. Het definitieve restitutiepercentage en het uit te keren bedrag wordt na het einde van de winterperiode volledig geautomatiseerd door het sfb vastgesteld en medio juli betaalbaar gesteld.

Heeft mijn werknemer nog een vorstverletkaart nodig?

Nee, alle werknemers die vallen onder de Cao’s voor het Bouwbedrijf en het Stukadoors-, Afbouw- en Terrazzobedrijf hebben recht op een vorstverletuitkering van honderd procent van het vast overeengekomen loon. Er moet dan overigens wel sprake zijn van premie-afdracht aan het Risicofonds. De bekende vorstverletkaart is al met ingang van de voorgaande winter komen te vervallen.

Tevens hoeft u de werknemer bij vorstverlet niet meer te verwijzen naar de plaatselijk vertegenwoordiger van het sfb. De door u in te vullen declaratiestaat fungeert namelijk als aanvraag voor zowel het Risicofonds als de Werkloosheidswet.

Reageer op dit artikel