nieuws

Jorritsma doorbreekt patstelling hsl-zuid

bouwbreed Premium

Minister Jorritsma heeft de patstelling in het debat over de aanleg van de hsl-zuid en de uitdieping van de Westerschelde doorbroken. De door het vorige kabinet kunstmatig gecreeerde koppeling tussen de uitvoering van beide poen zal waarschijnlijk op 1 december definitief worden doorbroken.

Nog vlak voor voormalig minister Maij haar ambtstermijn beeindigde liet zij weten de verdieping van de Westerschelde als ‘een gouden troef’ te zien in het debat over de aanleg van de hoge snelheidslijn richting Parijs. Maij doelde hiermee op de Nederlandse voorkeur voor een hsl-trace langs de E19 versus de Belgische voorkeur voor een trace door het Antwerpse havengebied.

Ze werd gesteund door de toenmalige premier Lubbers die op een van zijn te persconferenties na afloop van het kabinetsberaad zei dat de Westerschelde uitgediept zal worden, maar dat het tijdstip waarop dat gebeurt afhankelijk is van een aantal factoren. “Nederland wil een goed trace voor de hsl, een uitgebaggerde Westerschelde en een waterverdrag.”

De troef heeft tot op heden echter nog weinig opgeleverd. Van Belgische zijde is consequent volgehouden dat beide poen niets met elkaar te maken hebben. Daarnaast hadden de Belgen op hun beurt ook een troef: het Maas- en Scheldeverdrag.

Dit verdrag – dat eisen stelt aan de waterkwaliteit van deze rivieren en begin dit jaar werd gesloten door Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg – is door Belgie niet ondertekend. Van den Brande gaf destijds te kennen dit verdrag alleen gelijktijdig met een akkoord over de verdieping van de Westerschelde te willen ondertekenen.

Geen grens

Minister Jorritsma, haar collega Elio di Rupo van de federale Belgische regering en verkeersminister Kelchtermans lijken nu een oplossing voor de problemen te hebben gevonden. Overeengekomen is een grensoverschrijdende milieu-effecten-rapportage (mer) te laten opstellen. “We doen gewoon of er geen grens bestaat. Het traject dat het minst belastend is voor Vlaanderen en Nederland samen haalt het.”

Rentabiliteit

Ook is besloten een Nederlands-Belgische werkgroep op te richten die drie maanden de tijd krijgt voor een studie naar de financiering van de hsl door Nederland en Noord-Belgie. De werkgroep zal ervan uitgaan dat de hsl in 2005 moet rijden. In de werkgroep hebben ambtenaren uit beide landen zitting en vertegenwoordigers van beide spoorwegbedrijven, die met name naar de rentabiliteit van de lijn kijken.

Het nu gesloten akkoord moet nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan de beide regeringen. Op 1 december komen premier Kok, de Vlaamse regeringsleider Van den Brande en de beide verkeersminster bijeen in Den Haag om ‘knopen door te hakken’. Volgens minister Jorritsma zal Nederland die dag ook de verdieping van de Westerschelde goedkeuren

Reageer op dit artikel