nieuws

Jannezand beste plaats voor spaarbekken

bouwbreed Premium

Aanleg van het vierde spaarbekken kan het beste gebeuren op de locatie Jannezand. Deze keus biedt de beste bescherming voor de ecologische hoofdstructuur van de Biesbosch.

De alternatieven Jannezand A, B en C ke zonder al te grote problemen plaats bieden aan het vierde spaarbekken voor het Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch. De onderlinge verschillen zijn klein, al blijkt de C-variant het meest milieuvriendelijke alternatief. Dat blijft zo wanneer zwaar wordt getild aan landschappelijke en milieuhygienische aspecten.

Wiitteveen + Bos en Werkplaats voor Milieubouw komen in het rapport Mer Uitwerkingplan Vierde Spaarbekken tot de conclusie dat tijdens de ontwerpfase nader te treffen maatregelen onderzocht moeten worden. Het gaat dan om de optimale dijkhoogte om tot een goede inpassing en een randzone te ke komen.

Te denken valt ook aan de exacte ligging van het bedrijfsterrein en het leiding-trace om natuurlijke en landschappelijke elementen en patronen zoveel mogelijk te sparen, aan de inzet van adequaat materieel dat verstoring en emissies vermindert en aan directe overslag van het zand in schepen om onder meer het vervoer in te perken.

Voor het spaarbekken zijn zeven alternatieven ontwikkeld. Het gaat hierbij om een plan voor de Zuiderklip, drie voor het Jannezand en drie voor de Koekoekspolder.

Nulalternatief

Zuiderklip geldt als nulalternatief en wordt aangesproken wanneer er geen locatie buiten het Nationaal Park komt. Het Jannezand ligt ligt oostelijk, de Koekoekspolder ligt zuidelijk van het Nationaal Park. Het bekken dient in 2000 in gebruik te komen.

De nuttige inhoud beloopt minimaal 45 miljoen kubieke meter. Onder normale omstandigheden bedraagt de diepte 15 meter.De kruinhoogte van de dijk rond het spaarbekken ligt tussen 4,5 en 5 meter boven NAP.

Reageer op dit artikel