nieuws

Huisvesting TU Eindhoven verkeert in slechte staat

bouwbreed Premium

De gebouwen en installaties van de Technische Universiteit Eindhoven verkeren in een slechte staat. Het aantal storingen neemt elk jaar toe. Het gebrek aan onderhoud leidt tot gevaarlijke situaties.

Dat zei ir. C. Rijnen in een toelichting voor de universiteitsraad van de TUE bij het huisvestingsplan voor de komende jaren. Hij gaf aan wat er nodig is om de gebouwen op het terrein van de TUE in redelijke staat te houden. Dat is veel, want bijna alle gebouwen en installaties zijn van dertig jaar geleden. Toen is in een keer voor een huidige waarde van meer dan een miljard gulden geinvesteerd. Het gevolg is dat de technische levensduur van veel gebouwen en installaties is bereikt.

Volgens Rijnen, geciteerd in het universiteitsblad Cursor, heeft het rijk in de afgelopen tientallen jaren niet genoeg aan onderhoud gedaan. Ook heeft het rijk geen afschrijving gereserveerd.

Er zijn dan ook geen middelen voorhanden voor renovatie of vervangende nieuwbouw.

Nieuwe eigenaar

Het rijk is bezig de eigendom van de huisvesting van universiteiten en hogescholen over te dragen aan de instellingen. Per 1 januari wordt de TUE eigenaar van de gebouwen en installaties. Volgens het huisvestingsplan is de nieuwe eigenaar van plan in de komende 10 tot 15 jaar totaal – 300 miljoen uit te geven aan onderhoud en aanpassingen, gemiddeld – 20 tot – 30 miljoen per jaar. Dat is – 176 miljoen minder dan de cumulatieve afschrijving, die beschikbaar geweest zou zijn als er gereserveerd was. In verhouding tot de waarde van – 1 miljard houdt het budget voor onderhoud niet over. Het is de vraag of de TUE hiermee alle technische mankementen afdoende kan voorkomen of herstellen. Rijnen noemde als voorbeeld de reparatie van een halve meter van een enkele buis in het centrale ketelhuis. Alleen als die reparatie kostte – 55000. Het aantal van dergelijke noodzakelijke reparaties zal in de komende jaren sterk toenemen.

Volgens Rijnen was de brand, die onlangs in het Auditorium van de TUE woedde, een gevolg van de gebrekkige toestand van het gebouw. Het beperkte onderhoud kan tot gevaarlijke toestanden leiden. Rijnen noemde als voorbeeld de constructie van de glazen gevel van het Hoofdgebouw. Als de verwaarlozing te lang duurt, kan het gebeuren dat er ruiten uit de gevel losraken. Het gevolg zou zijn dat een deel van het gebouw letterlijk opgeblazen wordt.

Storingen

Volgens een grafiek die de universiteitsraad werd getoond, neemt het aantal gebreken aan de gebouwen en installaties gestaag toe. In 1988 was er sprake van zo’n 4500 storingen, in 1994 was dat al 6500. Er is geen sprake van incidentele uitschieters, maar van een regelmatige toename.

Reageer op dit artikel