nieuws

Houtvochtmeter van Lamikonplan

bouwbreed

Lamikonplan uit Kerk-Avezaath brengt een houtvochtmeter op de markt die ontwikkeld werd vanuit de eigen onderhoudspraktijk en de niet geringe naam meekreeg ‘droog hout rot niet-meter’. Deze houtvochtmeter kan zowel non-destructief met behulp van sensoren als destructief door middel van prikkers toegepast worden. Met de meter, die geijkt is bij TNO, kan worden bepaald of er onderhoudssmaatregelen nodig zijn aan het geveltimmerwerk.

Aan de hand van vochtmetingen kan worden bepaald of houten gevelelementen ‘droog’ staan. Dit is het geval wanneer het houtvochtpercentage blijvend lager is dan 18 procent. Bij droog hout treden geen houtrotschade en verfgebreken op. Met de ‘droog hout rot niet-meter’ is op een uiterst eenvoudige wijze de conditie van houten gevelelementen vast te stellen. Bij de niet-destructieve meting worden twee rubberen sensoren tegen het gevelelement geplaatst en kan direct het houtvochtpercentage worden afgelezen. Het voordeel hiervan is dat het hout en de verflagen niet beschadigd worden. Bovendien kan met de klein uitgevoerde sensoren het vochtgehalte worden bepaald op plaatsen die doorgaans moeilijk te bereiken zijn. Een variatie in het af te lezen houtvochtgehalte geeft aan waar een eventuele toetreding van vocht plaatsvindt. Het kan echter voorkomen dat het geveltimmerwerk geleidend materiaal bevat zoals spijkers. Dit geeft een vertekend beeld van de meetresultaten. In dergelijke situaties worden twee roestvaststalen prikkers in het hout gedrukt, waarna het houtvochtgehalte is af te lezen.

Meten is weten

Het houtvochtpercentage wordt weergegeven met behulp van twintig lampjes die in een van de drie kleuren oplichten. Groen, de zone tussen 10 en 17- geeft veilig aan. Er is dan geen sprake van een verhoogd houtvochtgehalte. Bij 18 brandt een geel lampje dat aangeeft dat er kans bestaat op een verhoogd houtvochtgehalte. In dit geval verdient het aanbeveling om dit deel van het gevelelement in de gaten te houden. Bij een verhoogd houtvochtgehalte gaan de lampjes 19 tot en met 29 branden. De rode kleur ervan geeft aan dat er maatregelen genomen moeten worden.

De meter wordt geleverd met een 9 Volt batterij, goed voor negen uur continu gebruik.

Met de ‘droog hout rot niet-meter’ kan op eenvoudige wijze het houtvochtpercentage worden bepaald.

Reageer op dit artikel