nieuws

Hoogovencement stijgt meer in prijs dan portlandcement

bouwbreed Premium

De prijs van hoogovencement zal per januari iets meer stijgen dan die van portlandcement. Dat is een gevolg van de aanpassing van de samenstelling van hoogovencement aan de nieuwe norm NEN 3550.

Om het produkt te ke laten vallen in de groep CEM III 42,5 moet het cement iets fijner gemalen worden. Ook wordt de verhouding tussen slak en klinker enigszins aangepast. In het nieuwe hoogovencement 42,5 komt wat meer klinker voor dan in het huidige hoogovencement klasse A.

Het vernieuwde produkt is overigens niet bedoeld voor een ander gebruik dan het huidige. In de praktijk zal nauwelijks iets te merken zijn van de enigszins andere samenstelling en fijnere maling.

De prijsstijging van Nederlands cement bedroeg de afgelopen jaren 1 tot 1,5 % per jaar. Volgens de ENCI zal dat in de komende jaren ook zo blijven. Op hoogovencement klasse A na houden alle Nederlandse cementprodukten dezelfde samenstelling als voorheen.

De namen veranderen echter. De portlandcementen klasse A, B en C heten voortaan portlandcement (CEM I) 32,5R, 42,5R en 52,5R. Portlandvliegascement klasse A wordt portlandvliegascement (CEM II) 32,5R. De hoogovencementen klasse A en B heten voortaan hoogovencement (CEM III) 42,5 en 42,5 PLUS. Toevoegingen aan de Europese benamingen zijn onder andere A of B (slakgehalte), LH (lage hydratatiewarmte), HS (hoge sulfaatbestendigheid), R (‘rapid’) en V (met vliegas).

De verwachte prijsstijging betreft Nederlandse cementsoorten. De markt gebruikt voor 60 % Nederlandse cement, voor 20 % Belgische en voor 20 % uit andere landen. Daarbij komen ook cementsoorten voor die in Nederland niet geproduceerd worden, zoals cement met leisteen en verschillende puzzolanen.

Reageer op dit artikel