nieuws

Groningen realiseert vijf garages in binnenstad

bouwbreed Premium

Rondom het centrum in Groningen komen vijf parkeergarages die de verkeersdruk weg moeten nemen.

De gemeente bekostigt – 20 miljoen en de ondernemersorganisaties KNOV, NCOV en Federatie 8+ dragen de resterende – 10 miljoen bij middels een baatbelasting. Met de uitvoering is inmiddels een begin gemaakt. De garages moeten over drie jaar voltooid zijn.

De nieuwbouw valt binnen het kader van het po Binnenstad Beter. Dit plan zorgt ervoor dat de binnenstad van Groningen autoluw wordt. Zo wordt parkeren op straat in het centrum verboden. De parkeergarages leveren 1600 parkeerplaatsen op en worden gebouwd op de Westerhaven, het Zuiderdiep, het Boterdiep, de Ossemarkt en het Damsterdiep. De gemeente ontwikkelt verder een systeem dat het automobilisten mogelijk maakt op de ringweg reeds te zien welke parkeergarage zij het beste ke gebruiken. De Groningse ondernemers onderzoeken momenteel ook de mogelijkheid van de bouw van een parkeergarage aan de Noordzijde van de Grote Markt.

De gemeente Groningen zag in eerste instantie af van deze plannen. Uit gesprekken met ondernemers bleek echter dat er behoefte was aan een dergelijke parkeergarage. Zij zijn bereid zelf voor de financiering te zorgen. Mocht uit het onderzoek blijken dat een parkeergarage op de Grote Markt financieel haalbaar is, dan wordt het plan alsnog in de gemeenteraad behandeld.

Voorwaarden

Groningen heeft echter enige voorwaarden gesteld. Zo mag de garage niet in strijd zijn met de doelstellingen van Binnenstad Beter. Ook wil de gemeente niet het risico lopen toekomstige overheidssubsidies te missen. Groningen ontvangt namelijk veel subsidie uit Den Haag vanwege de vele pogingen van de gemeente om onnodig autoverkeer uit de binnenstad te weren.

Reageer op dit artikel