nieuws

Glijdingsmodulus grond betrouwbaar te bepalen

bouwbreed

Voor poen is veel onderzoek nodig naar de waarden van grondeigenschappen die bepalend zijn voor vervormingen en zettingen. Voor grote infrastructurele werken ke de kosten daarvan gezien de oppervlakte die er mee gemoeid is hoog oplopen. Met nieuwe apparatuur ontwikkeld bij Fugro zijn betrouwbare waarden van de glijdingsmodulus snel en eenvoudig te bepalen.

Dit werd bekend tijdens een bijeenkomst in Leiden belegd ter bezichtiging van de onderzoeksponton ‘Greta 2’ die onlangs door Fugro BV in gebruik is genomen. De ponton is ontwikkeld door het bedrijf uit Leidschendam. Uitgangspunten daarbij zijn geweest: werkomstandigheden, veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid. De ponton heeft een lengte van 32 m, de breedte is 5,65 m en de diepgang is 1 m. Daarmee is de ponton geschikt voor werkzaamheden voor vrijwel alle binnenwateren van Nederland.

Behalve het ontwikkelen en (laten) bouwen van de ponton doet Fugro ook speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van het grondonderzoek, onder meer ter bepaling van de glijdingsmodulus van grond. Deze grootheid is een belangrijke bij de bepaling van de vervormingen van grond onder belasting. Het is mogelijk de waarde van de glijdingsmodulus met zogenoemde pressiometerproeven te bepalen. De bestaande apparatuur daarvoor is echter nogal delicaat. Bovendien is uitvoeren van dergelijke proeven op de conventionele manier tijdrovend en daardoor duur.

Bij Fugro is nu een pressiometerproef ontwikkeld waarmee betrouwbare waarden van de glijdingsmodulus van grond zijn te bepalen in zowel cohesieve als niet-cohesieve grondsoorten. De methode is uitgebreid in de praktijk getest. Aangetoond is dat de Fugro Conus PressioMeter Pressiometer (CPM) niet de nadelen kent van de conventionele pressiometers.

Sondeerproces

De uitvoering van de CPM-proef is geintegreerd in het normale sondeerproces. De eigenlijke CPM-proef wordt uitgevoerd tijdens een onderbreking van het sonderen. De initiele kalibratie van de membraanmodule vindt vooraf plaats in het kalibratielaboratorium. Bij de gangbare pressiometerproeven moet kalibratie op het werk gebeuren. Dat duurt lang. Met de CPM van Fugro is vervanging en kalibratie van een membraan teruggebracht tot het eenvoudigweg vervangen van een module door een gekalibreerd membraanmodule.

Gedurende acht jaar zijn uitgebreide theoretische analyses en kalibratiekamerproeven gedaan met de Fugro CPM. Bovendien is veel operationele ervaring opgedaan met de apparatuur in verschillende grondsoorten. Daarmee is bewezen dat met de ontwikkelde CPM op efficiente en betrouwbare manier pressiometerproeven zijn uit te voeren, ook in gronden waarin de conventionele pressiometers operationele problemen kennen.

Fugro beschikt momenteel ook over apparatuur waarmee rechtstreeks ter plekke in de bodem verontreinigingen met aromatische koolwaterstoffen ke worden vastgesteld. Gebruik wordt gemaakt van de het zogenoemde ‘Rapid Optical Screening’.

Specifiek patroon

Het gaat om een techniek met laser waardoor met behulp van licht in de grond fluorescentie wordt opgewekt die wordt gemeten. Elke verontreiniging in de grond met aromatische koolwaterstoffen heeft een specifiek patroon van fluorescentie. De techniek is ontwikkeld door het Amerikaanse Unisys Corporation, Environmental Systems.

Profiel

De ROS techniek wordt toegepast in een gewone sondeerconus die met een snelheid van 2 m/sec de grond in wordt geduwd. De informatie wordt verzameld tijdens het induwen van de conus. Daarmee wordt een profiel verkregen van verontreinigingen met koolwaterstoffen over de verticaal. Een profiel over een diepte van 10 meter is in minder dan 20 minuten te maken. De apparatuur is ingebouwd in de nieuwe sondeerwagen. De meetcabine met de apparatuur kan los van de auto opereren. Rupsbanden zorgen voor verplaatsingen. Dit heeft het voordeel dat op voor een vrachtwagen eigenlijk onbegaanbaar terrein toch metingen te maken zijn.

Reageer op dit artikel