nieuws

EU-reddingsplan voor staalindustrie begraven

bouwbreed Premium

De Europese industrie heeft sedert dinsdagmiddag geen steunplan met begeleidende maatregelen meer voor haar particuliere staalbedrijven. De Europese ministers van industrie gingen in Brussel akkoord met het voorstel van Europees commissaris Karel van Miert (concurrentie) om het steunplan definitief te begraven.

De Europese Commissie was eerder tot de conclusie gekomen dat de particuliere staalproducenten in Europa zelfs niet bereid waren om het minimum van 19 miljoen ton produktie-capaciteit in te leveren waarom commissaris Van Miert had gevraagd.

Met dit besluit van de EU-ministers van industrie komt er ook een einde aan de flankerende maatregelen van de Europese Commissie voor de particuliere staalbedrijven, zoals de belangrijke kwartaalinformatie over de toestand op de Europese- en wereldstaalmarkt en de voor-financiering uit een fonds van – 2,1 miljard voor de kosten van de sluiting van produktie-capaciteit.

De EU-ministers weigerden wel het verzoek van Van Miert om tegelijkertijd ook een einde te maken aan de EU-importquota voor goedkoop staal uit Oost-Europa (met name Tsjechie en Slowakije). De Europese Commissie werd opgedragen om zich daarover nog eens nader te beraden. Verschillende landen waren bang dat door de vrije hand te geven aan dumpingpraktijken vanuit Oost-Europa de Europese markt zeer binnenkort zou worden verstoord met nieuwe chaotische toestanden, bedrijfs-sluitingen en massa-ontslagen als gevolg.`De sociale steun voor sluiting van staalbedrijven, die naar de ontslagen staalarbeiders gaat, blijft wel behouden. Dat had Van Miert ook voorgesteld. Daarvoor bestaat een sluitingsfonds van – 500 miljoen. Het grootste deel van dat geld is echter reeds uitgekeerd. Volgens minister Wijers (economische zaken) hebben de particuliere staalbedrijven in feite slechts de inlevering van 11 miljoen ton produktie-capaciteit hard gemaakt terwijl over de toegezegde afbouw van nog eens 5 miljoen ton capaciteit door de Italiaanse Brescia-staalbedrijven nog altijd geen waterdichte toezeggingen bestaan.

Volgens de Nederlandse bewindsman ligt de verantwoordelijkheid voor het afketsen van het steunplan volledig bij de particuliere staalfabrikanten. Die waren door de opleving van de staalindustrie niet meer bereid om capaciteit in te leveren.

Reageer op dit artikel