nieuws

Energiepark in het Eemsmondgebied

bouwbreed

In het Eemsmondgebied moet een ‘energiepark’ worden ingericht. Dit is onlangs bekend gemaakt door C. Witvliet, directeur van het Energiebedrijf Edon. Hier moeten energie-intensieve bedrijven worden gevestigd, die gebruik maken van de restwarmte van de nieuwe Epon-elektriciteitscentrale.

Edon overlegt met de het Havenschap Delfzijl en Eemshaven over een pilotplan. Hierin moet komen te staan hoe Edon en het Havenschap faciliteiten ke verzorgen voor bedrijven. Gedacht wordt aan de levering van energie, infrastructurele voorzieningen en diensten op het terrein van beheer en onderhoud.

Naast energie-intensieve produktiebedrijven ke ook afvalverwerkers, recyclingbedrijven en ondernemingen die restprodukten en nieuwe grondstoffen uit het afvalverwerkingsproces verwerken in het gebied worden gevestigd.

Ook op Europees niveau worden plannen gesmeed voor energiepoen. De Europese Commissie maakte onlangs bekend dat voor het jaar 2000 tussen Noorwegen en Nederland elektriciteitsverbindingen moeten worden aangelegd.

Reageer op dit artikel