nieuws

EIB onderzoekt belang bouw voor economie

bouwbreed Premium

De bouwnijverheid is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. Mensen die actief zijn in de bouw zeggen dat al jaren. Voor het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) lag hier dus een schone taak om daar handen en voeten aan te geven.

In het rapport ‘Het uitstralingseffect van de bouwnijverheid 1986-1991’ analyseert het EIB het economische belang van de bouwproduktie voor de Nederlandse economie. Alvorens een input-outputanalyse te geven tonen eenvoudige kengetallen aan dat de bouw inderdaad belangrijk is. “Zo draagt de bouw tussen de 5 en 6 procent van het bruto binnenlands produkt bij. Het aandeel van de bouw in het werknemersbestand bedraagt rond de 7 procent”.

Om tot de input-outputanalyse te komen (deze levert uiteindelijk als uitkomst het uitstralingseffect op) berekenen de onderzoekers het aandeel van de bouwnijverheid in de produktie van de totale Nederlandse economie. Vanaf 1986 toont dit percentage een wisselend beeld. Het hoogtepunt lag in de jaren 1988 en 1989 op 8,04 procent. Het dieptepunt lag in 1986 toen de produktie van de totale economie op – 802,77 miljard lag en het aandeel bouw op – 56,708 miljard (7,06 procent) uitkwam.

Uitstraling

Het uitstralingseffect, uitgedrukt in procenten, geeft aan hoeveel andere mensen aan een baan worden gehouden door de activiteiten van de bouwnijverheid. Om tot het effect te komen bewandelt het EIB twee paden en komt derhalve tot twee antwoorden. Voor dit verhaal houden we de volgende definitie aan: “De door de bouw geleverde bouwproduktie. Deze is dan gelijk aan de produktiewaarde minus de interne leveringen”.

Het blijkt dat bij bovenstaande argumentering het uitstralingseffect van de bouwproduktie over de periode 1986 tot en met 1991 schommelt rond de 29 procent. Het betekent dat op iedere tien werknemers in de bouw er 2,9 werkzaam zijn in andere sectoren om de bouw mogelijk te maken. Het piekjaar over deze periode ligt in 1991 met 30,86 procent. “Omdat de werkgelegenheid in de bouwnijverheid in dezelfde periode steeg van 364.000 tot 389.000 mensjaren, steeg de door deze bouwproduktie uitgestraalde werkgelegenheid van bijna 103.000 tot ruim 120.000 mensjaren.”

Reageer op dit artikel