nieuws

Eerste certificaten behaald

bouwbreed Premium

volgens ‘ISO 9001 met Q-plus’

Twee NVOB-bouwbedrijven hebben het certificaat volgens ‘ISO 9001 met Q-plus’ behaald. Met het certificaat kan de klant er niet alleen van overtuigd zijn dat ze krijgen wat ze vragen, maar ook dat de zakelijke kant van het bedrijf voldoet aan eisen die onder het certificatieregime zijn gebracht. In de normen van de ISO 9000 serie gaat het om minimale eisen waaraan kwaliteitszorgsystemen van bedrijven moeten voldoen. Deze zijn grond voor certificatie door instanties die zijn erkend door de Raad voor de Certificatie. De internationale normen voor kwaliteitssystemen bieden de mogelijkheid extra eisen op te nemen die onder het certificatieregime ke vallen. Op de certificaten wordt een vermelding opgenomen waaruit te achterhalen is om welke extra eisen het gaat.

Het NVOB initieert op verschillende niveaus kwaliteitspoen: het hoogste niveau is certificering, daarna erkenning en tenslotte algemene kwaliteitsprogramma’s zoals Q-basis en Q-plus. De eisen van het NVOB-kwaliteitsprogramma ‘Q-plus’ zijn door certificeringsinstelling KIWA meegenomen bij de beoordeling van de twee bedrijven. Het gaat om specifieke eisen op het gebied van ondernemerschap. Voor de klant is het van belang te weten dat zijn produkt niet alleen met zorg wordt omringd, maar dat er ook op kan worden vertrouwd dat bij de zakelijke kant van het bedrijf eenzelfde mate van zorg wordt gehanteerd.

Onderscheiden

Het NVOB vindt dat bedrijven met het certificaat ‘ISO 9001 met Q-plus’ zich in de markt onderscheiden van bedrijven met het certificaat volgens ‘ISO 9001’. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het NVOB eind deze maand zullen aan de ondernemingen Ten Tije Bouw BV te Hengelo en Bouwbedrijf Lempens bv te Weert de certificaten volgens ‘ISO 9001 met Q-plus’ officieel worden uitgereikt. Het NVOB is ervan overtuigd dat vele bedrijven zullen volgen. Daarbij moet worden aangetekend dat ook niet NVOB bedrijven een dergelijk certificaat ke behalen, mits ze aan alle betreffende eisen voldoen.

Reageer op dit artikel