nieuws

Dit jaar geen hogescholen bij winnaars van Studieprijs

bouwbreed

Tijdens de Betondag zijn de prijzen in het kader van de Studieprijs uitgereikt. Er waren geen winnaars van hogescholen bij, omdat de hogescholen dit jaar geheel verstek hebben laten gaan. De jury roept de hogescholen op volgend jaar weer wel poen in te zenden.

Ir. F. van Melle, de voorzitter van de jury van het Enci-jubileumfonds, zei te vermoeden dat de overgang naar de nieuwe betonvoorschriften er debet aan is, dat de hogescholen geen studiepoen hebben aangemeld. “De huidige lichting van afgestudeerden heeft te maken gehad met de invoering van nieuwe voorschriften en een grote verscheidenheid aan voorschriften op het gebied van belastingen, geoconstructies, transport van warmte en vocht, geluidwering, enzovoort. Dat heeft de studenten mogelijk huiverig gemaakt om zich specifiek op betonconstructies toe te leggen in hun afstudeerwerk”, aldus Melle. “We hopen dat er volgend jaar weer inzendingen van de hogescholen bij zijn”. De bedoeling van het Enci-jubileumfonds is studenten aan te moedigen in hun afstudeerwerk te kiezen voor constructief beton.

MTS-studenten

Er waren in totaal twaalf inzendingen voor de Studieprijs, alle afkomstig van universiteiten. Er zijn twee prijzen uitgereikt en een eervolle vermelding. De twee prijzen zijn voor studenten van prof. dr. ir. J.C. Walraven van de TU Delft en prof. dr. ir. L. Taerwe van de Universiteit Gent. Beide hoogleraren maken deel uit van de jury, samen met Van Melle, prof. ir. H. Nieuwland van de TU Eindhoven en prof. dr. J. Bijen van de TU Delft. Voorafgaand aan de uitreiking van de prijzen vroeg Van Melle aandacht voor een afstudeerpo van drie MTS-studenten van de afdeling Weg- en Waterbouwkunde van het Spectrum College te Breda. Hun werk valt niet binnen de regels van de Studieprijs van het Enci-jubileumfonds. Was dat wel zo geweest, dan hadden de studenten zeker een eervolle vermelding gekregen. Hun onderzoek betrof de vermindering van de geluidsoverlast door betonnen klinkerkeien. Volgens de jury zal de betonindustrie zeker haar voordeel ke dit met dit onderzoek.

Hoog niveau

De eervolle vermelding in het kader van de Studieprijs werd toegekend aan ir. P.C.J. Hoogenboom van de TU Delft. Hij heeft een model ontwikkeld waarmee het mechanische gedrag van constructies is te voorspellen. De constructie wordt daarbij weergegeven door een schema met staven en panelen. De inzending is van een hoog wetenschappelijk niveau, maar de jury zei “nog enige creatieve elementen in het geheel te missen.”

De uit Duitsland afkomstige dipl. ing. H. Netzel kreeg een studieprijs voor een studie van het vermogen om dwarskrachten op te nemen van doorsneden, die zijn verzwakt door omhullingsbuizen van spankabels. Het blijkt dat het draagvermogen van de drukdiagonalen varieert met de verhouding tussen gatdiameter en lijfbreedte. Dat is direct in de voorschriften te verwerken.

Een tweede studieprijs ging naar ir. S. Matthys van de Universiteit Gent. Hij verrichtte een studie naar het gedrag van betonplaten, die zijn gewapend met voorgespannen strengen van aramidevezels. Zijn rapport bevat onder andere de resultaten van een aantal belastingproeven. De jury benadrukte het hoge wetenschappelijke niveau van de prijswinnaars.

Reageer op dit artikel