nieuws

Consortium wil 260 woningen bouwen in zuidelijk Franeker

bouwbreed Premium

Burggraaff Bouw BV uit Franeker, Ballast Nedam Wegenbouw BV te Alkmaar en Van Wijnen Noord BV in Gorredijk willen in Franeker 260 woningen realiseren. De drie bedrijven hebben daartoe samen met de gemeente Franekeradeel een consortium opgericht. Met het po is een bedrag van circa f 80 miljoen gemoeid.

Naar verwachting kan begin 1996 met de bouw van de eerste woningen worden begonnen die in drie fasen wordt uitgevoerd.

De woningen komen op drie verschillende locaties in zuidelijk Franeker. Een deel van de appartementen wordt gerealiseerd in twee voormalige pakhuizen en een oud fabrieksgebouw. Tussen de pakhuizen komen woningen. Verder wordt tussen de bestaande industrieterreinen Oost en West te Franeker een nieuw terrein ingericht voor bedrijven.

Volgens directeur S.O. Burggraaff van het Franeker bouwbedrijf zijn er nog enkele problemen. Zo is op sommige plaatsen de grond vervuild.

Ook moeten enkele bedrijven worden uitgekocht wat vrij duur blijkt te zijn. Al met al kampt het consortium met een tekort van f 10- tot f 20 miljoen. Burggraaff verwacht echter dat voor deze problemen een oplossing wordt gevonden.

Reageer op dit artikel