nieuws

Concept met schanskorven goed voor twee miljoen ton

bouwbreed Premium

Betuwelijn en hsl markt voor hergebruik bouw- en slooppuin

Het percentage van bouw- en sloopafval dat wordt hergebruikt ligt momenteel op ongeveer 60%. De overheid wil dat percentage op 90% hebben. Er moet dan wel markt zijn voor die extra hoeveelheid. Voor beton- en puingranulaat is die te vinden bij uitvoering van een spoorbaan naar een ontwerp met schanskorven. In de Betuwelijn zou twee miljoen ton beton- en metselwerkgranulaat ke worden verwerkt van de zes miljoen ton puin die jaarlijks voor hergebruik beschikbaar komt.

Jan van Staveren

Het concept, waarbij een spoorlijn op maaiveld wordt aangelegd tussen twee dijklichamen met kerende wanden gemaakt van speciale draadgazen korven gevuld met beton- en puingranulaat, wordt vandaag gepresenteerd op de vakbeurs voor bouw- en sloopafval. Die vakbeurs wordt tot en met vrijdag in Ahoy’ in Rotterdam gehouden. Het plan wordt vandaag ook onder de aandacht gebracht van minister Jorritsma en van de commissie die voor de minister nagaat of de Betuwelijn er moet komen en zo ja in welke vorm.

De te gebruiken schanskorven zijn van het type ‘Terra Wiremesh’. Ze hebben een doorsnede met een vierkante vorm met een hoogte van 0,5 tot 1 meter. De vulling bestaat uit beton- en metselwerkpuin met grotere korrelafmetingen dan het granulaat 0-40 mm dat hoofdzakelijk in de wegenbouw wordt toegepast. Het gaas van de onderzijde van de korven wordt horizontaal doorgezet waardoor de korven in de grondaanvulling achter de kerende muur worden verankerd.

Het concept voor het ontwerp voor een spoorlijn met gebruik van schanskorven is afkomstig van ing. J.H. de Jager, directeur van Nautilus Schanskorven BV in Heilo. Dit bedrijf realiseert in Amersfoort een po voor aanleg van een geluidwal waarin gebruik wordt gemaakt van schanskorven met een vulling van beton- en metselwerkgranulaat. Volgend hierop is het idee ontstaan dergelijke schanskorven ook bij spoorwegen zoals de Betuwe lijn en de hsl toe te passen. Met de concept-ontwerpen ‘Mac Betuwe’ en ‘Mac HSL’ wordt de aanleg van geluidsschermen overbodig.

Nieuw elan

De Jager is ervan overtuigd dat de Nederlandse Spoorwegen achter zijn ontwerpideeen zullen staan. Hij bespeurt een nieuw soort elan bij de ontwerpinstellingen. Dat is verheugend meent hij, want het is als met zoveel nieuwe toepassingen: “Je moet er wel mee durven ontwerpen.”

Gefaseerd

Schanskorven leveren duurzame constructies. In Italie is een eerste project voor oeververdedigingen in een rivier na ruim honderd jaar nog volledig in takt. In Alpnach in Zwitserland is op een 5,5 meter hoge grondkerende constructie een spoorweg aangelegd. Die is inmiddels al twintig jaar oud. De tegenwerping dat ze daar met een andere ondergrond te maken hebben doet niet ter zake. In Nederland worden spoorbanen op een grondverbetering aangelegd. Daarop kan in beginsel elke constructie worden gezet, ook een muur van schanskorven. Dergelijke constructies hebben bovendien nog het voordeel dat ze flexibel zijn en zettingen van de ondergrond ke volgen. Betonnen constructies ke dat niet.

De uitvoering van de spoorlijnontwerpen met schanskorven zal als een gefaseerde, maar continue bouwstroom moeten gebeuren. Langs het trace wordt de vereiste breedte grond vrijgemaakt en worden bermsloten gegraven. Na plaatsen van bronbemalingen wordt het cunet in den droge ontgraven door middel van grote draglines.

De ontgraven grond wordt ter plaatse aan weerszijden in de toekomstige dijkbermen gestort. Het zand voor de grondverbetering wordt opgespoten met behulp van baggermaterieel. Op de opgespoten en ontwaterde zandbaan wordt een werkweg aangelegd om de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Links en rechts van de werkweg worden in lagen van een meter hoogte de twee wanden tot een hoogte van zes meter opgetrokken. De werkwijze is hetzelfde als gebruikt bij de proefpo voor de geluidwal annex borstwering in Amersfoort rond de wijk ‘Nieuwland’. Voor de spoorlijn wordt de ontgraven grond uit het cunet vervolgens in beide taluds van de holle ‘boven-open’ dijk verwerkt. De spoorbaan is op de traditionele en beproefde wijze op te bouwen.

De budgetkosten voor het concept-ontwerp ‘Mac Betuwe’ en ‘Mac HSL’ worden momenteel berekend. Eerste indicaties wijzen volgens De Jager op kosten die niet hoger zullen liggen dan de kosten voor een traditioneel ‘maaiveld’-ontwerp.

Het voorstel voor de aanleg van een spoorlijn in een open tunnelbak op maaiveld waarbij gebruik wordt gemaakt van schanskorven gevuld met beton- en metselwerk granulaat.

Paul Kerebijn,

Reageer op dit artikel