nieuws

Cobouw Special over straatwerk

bouwbreed Premium

In het kader van de Arbowetgeving brengt Cobouw op 15 december 1994 een special op het gebied van straatwerk, en in het bijzonder mechanisch straten. Deze kleurige uitgave op A3-formaat in een verhoogde oplage gaat onder meer naar directies van gemeentewerken van alle Nederlandse gemeenten, straatmakersbedrijven en toeleveringsindustrie alsmede bij de bouw in het algemeen en straatmakerij in het bijzonder betrokken instellingen en organisaties.

Behalve een brede informatie over machinetechnische ontwikkelingen en mechanische oplossingen voor het transport, heffen en plaatsen van de zware verhardingsmaterialen en betonprodukten, wordt in de special ingegaan op de huidige stand van het mechaniseringsproces in de straatmakersbranche. Aan de hand van voorbeeldpoen worden oplossingen aangedragen, op welke wijze, tot nu handmatig uitgevoerde werkzaamheden volledig mechanisch ke worden aangepakt.

Naast de visie van vooraanstaanden uit de politiek, gemeentelijke overheden en het bedrijfsleven geven ook bekende pioniers in het bestratingsgebeuren hun mening over de vooruitgang en de mogelijkheden van het materieelgebruik in de straatmakersbranche.

Op welke wijze de betonindustrie, met name de leveranciers van betonwaren inspelen op het mechaniseringsproces binnen de straatmakerij wordt onder meer verwoord door vertegenwoordigers uit de branche-organisaties Fabes en Teban. Ook de stem van de baksteenindustrie die zich reeds jaren inspanningen getroost om met de ontwikkelingen in de bestratingswereld mee te komen, valt hier te beluisteren.

Bovendien wordt in de special op vragen ingegaan als: Geven gemeenten voldoende ondersteuning voor een intensiever machinegebruik bij het verstrekken van opdrachten? Wat is het doel van de oprichting van een Vereniging Mechanisch Straten? Waar ligt het economisch omslagpunt voor mechanisch straten? Bestaat er voldoende samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven alsmede toeleveringsindustrie en de uitvoerende bouw? Heeft het onderwijs, in het bijzonder de beroepsopleiding, gelijke tred ke houden met de ontwikkelingen in de bouwnijverheid?

Reageer op dit artikel