nieuws

CDA: Jorritsma wordt minister van uitstel

bouwbreed

Er wordt door minister Jorritsma geen gebruik gemaakt van de onderuitputting, noch wordt er slechts tijdelijk bezuinigd. Volgens het CDA-Tweede Kamerlid Leers is er wel degelijk een “ordinaire bezuiniging” doorgevoerd op de begroting van Verkeer en Water-staat, waar niet de lagere overheden, maar het rijk schuld aan heeft. “En zodoende dreigt deze minister de minister van uitstel te worden.”

Leers zei dit tijdens het overleg tussen minister en Tweede Kamer over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1995-1999. In het overleg kwamen veel van de zaken terug, die ook al bij de behandeling van de V en W-begroting hadden gespeeld.

En dus ging het over de bezuinigingstaakstelling van ruim – 1 miljard, die is ingevuld door maximaal gebruik te maken van de onderuitputting en de zorgen van de Kamer over de gevolgen voor de concrete poen.

Bezuiniging

Met name het CDA, in tweede termijn gesteund door GroenLinks, trok van leer tegen het uitstel dat enkele belangrijke poen heeft getroffen.Leers meende dat er wel degelijk sprake is van een echte bezuiniging, en voorspelde problemen voor deze minister als de lagere overheden er onverhoopt in zouden slagen toch nog meer poen besteksklaar te maken dan V en W verwacht.

“Dan loopt de minister financieel vast, en zal de enige oplossing op termijn zijn het traineren van poen. En dan zal zij nog meer de minister van uitstel worden.”

Rapportage

De woordvoerders van de regeringspartijen toonden zich evenmin gelukkig met de vertraging die diverse poen in het MIT hebben opgelopen, maar gingen er toch maar mee akkoord.

PvdA-woordvoerder Van Gijzel vroeg Jorritsma wel om een rapportage over mogelijke versnellingen van in het MIT opgenomen poen, inclusief een overzicht van de knelpunten. De minister zegde een dergelijke rapportage dit voorjaar toe.

De rest van het overleg stond in het teken van de concrete poen, waarvoor de wensen van de diverse fracties in hoog tempo door de Kamer werden gejast.

Concreet werd onder meer toegezegd dat het doortrekken van de A11 van Alphen a/d Rijn naar Bodegraven in studie zal worden genomen, nog dit jaar een besluit zal worden genomen over de A73, de metrostations in Rotterdam beter toegankelijk worden gemaakt voor ouderen en gehandicapten, in januari zal worden gereageerd op de studie van de TU Delft naar een alternatieve hsl-Zuid, en dat verder nog tegemoet kan worden gezien het Tweede Tactische Pakket voor de railinfrastructuur en de reactie op het Derde Vaarwegenplan van het Centraal Overleg Vaarwegen.

Bovendien zal naar alle waarschijnlijkheid de spoorverdubbeling bij Best toch verdiept ke worden aangelegd.

Reageer op dit artikel