nieuws

Burgemeester Leiden ontstemd over aanpak van regionaal beleid

bouwbreed Premium

Burgemeester C. Goekoop van Leiden is ontstemd over de wijze waarop het rijk op dit moment het stedelijk beleid alleen richt op grote steden en stedelijke knooppunten. Steden als Leiden, Delft, Dordrecht en Haarlem worden op die manier volstrekt verwaarloosd.

Het zijn juist de oud-Hollandse steden met veel zaken van waarde die voor grote gebieden een centrumfunctie vervullen in de randstedelijke ontwikkeling.

Goekoop sprak bij gelegenheid van de uitreiking van de Tulip Town Award. Deze Award, een initiatief van de Leidse ondernemers in het stationsgebied, werd vrijdag uitgereikt aan de Nederlandse Spoorwegen als erkenning voor zijn aandeel in de opwaardering van het Leidse centrum. De burgemeester wees er op dat door het rijksbeleid eerste- en tweederangs steden ontstaan. Een en ander draagt er toe bij dat Leiden nu samenwerking zoekt bij ‘zusterstad’ Haarlem. “De provincie wordt daar zenuwachtig van”, aldus Goekoop.

Prutswerk

“Maar dat is prematuur.” Hij wees erop dat het de provincies waren die als eersten een fusieplan presenteerden, dat resulteerde in een versnipperde lange slang langs de kust. “Wat de provincies bakken is prutswerk.”

Volgens Goekoop moeten we in Nederland terug naar een nationale aanpak. “Er moeten of sterke regio’s komen waarbij alle regiostructuren, zoals brandweerregio, politieregio en vervoersregio samenvallen, of er moeten grote krachtige gemeenten komen, die gevormd worden uit gemeenten met een natuurlijke samenhang.”

Station

In het gebied Leiden Centraal is de laatste tien jaar een miljard geinvesteerd, zo becijferde bedrijfsmakelaar Menno Smitsloo. Het centrum gebied van Leiden rondom het station begint volgens hem allure te krijgen. “Leiden is geevolueerd van een provinciestad naar een echte stad.”

Reageer op dit artikel