nieuws

Brussels EU-gebouw wordt voor – 800 mln gerenoveerd

bouwbreed

Het Berlaymont-gebouw in Brussel, het stervormige hoofdkwartier van de Europese Commissie in de Brusselse Europawijk dat al drie jaar leegstaat, wordt totaal gerenoveerd. De Belgische regering en de Europese Commissie hebben hierover overeenstemming bereikt. Aan deze ingreep hangt een prijskaartje van circa – 800 miljoen.

Dat de renovatiekosten volledig de pan uit rijzen heeft te maken met het feit dat de Europese Commissie een groot aantal eisen op tafel heeft gelegd als voorwaarde om het gerenoveerde gebouw opnieuw te huren van de Belgische staat. Die is daarmee akkoord gegaan, maar weet nog niet hoe ze de renovatie moet betalen.

Asbestpsychose

“Komt tijd, komt raad”, zo verklaarde een topambtenaar van de Belgische Regie der Gebouwen. De eerste Europese ambtenaren zullen volgens hem toch niet voor de eeuwwisseling in het vernieuwde Berlaymont II trekken.

Het hoofdkwartier van de Europese Commissie werd drie jaar geleden ontruimd omdat het gebouw vol asbest zit. Dat wist men al vanaf het begin, maar kwam de Europese Commissie op dat moment goed uit om gebruik te maken van de heersende asbestpsychose omdat ze van het weinig functionele gebouw af wilde.

Binnenkort komt er een officiele offerte-aanvraag voor de verwijdering van alle asbest uit het gebouw, waarmee een bedrag is gemoeid van – 80 miljoen. De Europese Commissie heeft drie jaar geleden gedreigd om het gebouw niet opnieuw te zullen huren als er geen verbeteringen zouden worden aangebracht inzake de brandveiligheid en de hygiene.

Daarna schroefde het dagelijks bestuur van de Europese Unie haar eisen op: er kon geen sprake zijn van een terugkeer naar het gebouw als er niet meer grote conferentiezalen en grotere kantoren voor haar ambtenaren zouden komen.

Nu heeft de inrichting inderdaad veel weg van een verzameling konijnehokken die al naargelang de rang van de betrokken ambtenaren groter of kleiner zijn. Nadat de Belgische staat ook deze eisen had ingewilligd, kwam de Europese Commissie nog met extra voorwaarden voor de dag zoals een veel grotere inval van natuurlijk licht, een sterk verbeterde luchtaccommodatie, meer liften en een meer esthetisch uitzicht van het gebouw aan de buitenkant.

Aanpassingen

Belgie besloot ook aan deze eisen tegemoet te komen waarbij het nog maar moet afwachten of de Europese Commissie inderdaad t.z.t. het vernieuwde gebouw betrekt. Ze zal namelijk pas daarover beslissen als de Belgische overheid al haar eisen ook werkelijk is nagekomen. Daarover valt pas te oordelen als het uiteindelijke ontwerp voor Berlaymont II gereed is. Ook een te hoge huurprijs zou de Europese Commissie nog van gedachten doen veranderen.

Stervormig

Wel is ze bereid om meer huur te betalen voor het vernieuwde gebouw. In ieder geval staat vast dat er geen plaats meer zal zijn in Berlaymont II voor 3300 ambtenaren aangezien er gewoon per ambtenaar meer kantoorruimte moet komen.

Aan het stervormige uiterlijk van het gebouw wordt niet getornd. Wel komt er op het dak een reusachtige glazen koepel, die voor een maximale lichtinval moet zorgen. Totdat Berlaymont II op zijn vroegst over zes jaar in gebruik kan worden genomen zal de Belgische staat kantoorruimte aan de Europese Commissie ter beschikking blijven stellen waarvoor zij uit de staatskas jaarlijks – 80 miljoen aan huur moet betalen.

Reageer op dit artikel