nieuws

Britten buigen zich over hun wegen en tunnels

bouwbreed Premium

De Britse regering beraadt zich over de reductie van het wegenbouwprogramma. Aanleiding zijn de bezuinigingsplannen van de minister van Financien en een kritisch rapport over de toename van het autoverkeer in Groot-Brittannie.

In Londen worden tunnelbouwers voor spoor en metro geplaagd door technische problemen. Ze hebben hun werkzaamheden opgeschort; maar er komen nieuwe poen.

De Britse regering besteed jaarlijks 2 miljard pond sterling (circa f 5,5 miljard) aan wegenbouw. Ruwweg de helft is voor onderhoud, de andere helft voor nieuwe wegen. Eind deze maand zal minister van Financien Kenneth Clarke de begroting voor het financiele jaar april 1995-maart 1996 voorleggen. Daarin zou hij wel eens honderden miljoenen ponden van de twee miljard af ke snoepen.

In het defensief

De Tory-regering wil bezuinigingen, om zo belastingverlagingen voor de verkiezingen in 1996 mogelijk te maken.Voorstanders van wegenbouw zijn in het defensief. Een zware milieucommissie vroeg onlangs om het terugschroeven van de wegenbouw in Engeland. Om het onrustbarend snel groeiende autoverkeer tegen te gaan pleitte de commissie voor een verdubbeling van de benzineprijs in tien jaar en voor een halvering van het budget voor de aanleg van nieuwe wegen.

De vrijgekomen middelen zouden moeten worden gebruikt voor een verbetering van het openbaar vervoer. Minister van Transport Brian Mawhinney buigt zich momenteel over het rapport, maar waarschuwt ervoor dat het onderhoud van de wegen in ieder geval niet in gevaar mag komen. Eind dit jaar komt de regering waarschijnlijk met een meerjarenplan waarin ze haar transportstrategie uiteenzet.

Technische problemen

Bij de aanleg van tunnels voor spoor en metro in Londen zijn de problemen niet financieel maar technisch van aard. Tunnelbouw voor de Jubilee-lijn uitbreiding van de Londense metro is op twee plaatsen gestopt, bij London Bridge en bij Waterloo. Aanleiding waren grondverzakkingen bij de aanleg van een spoortunnel tussen Heathrow en het centrum van Londen.

Bij de werkzaamheden voor de tunnel werd in London Bridge en Waterloo dezelfde ‘Oostenrijkse’ methode gebruikt als bij Heathrow. Bij deze methode maken de ingenieurs optimaal gebruik van de draagkracht van de rots rond de tunnel om de extra ondersteuning te minimaliseren. Daartoe zijn wel zeer nauwkeurige berekeningen nodig om de bodemgesteldheid en draagkracht rond de tunnel in kaart te brengen.

De Oostenrijkse methode, in de jaren vijftig en zestig gepopulariseerd door ingenieur Ladislaus van Rabcewicz uit Salzburg, wordt veel toegepast omdat ze goedkoop, snel en flexibel is. De risico’s zijn echter hoger: in september stierven in Munchen drie personen nadat een bus in een gat viel, dat was ontstaan door grondverzakking boven een ‘Oostenrijkse’ tunnel.

In de Londense klei is de methode riskanter dan onder de Alpenrotsen. Daarom onderzoekt een commissie momenteel of en zo ja hoe de methode verder kan worden gebruikt in de Britse hoofdstad.

Overschakelen

De opdrachtgevers overwegen ondertussen het rapport niet af te wachten en weer over te schakelen op andere methoden, aangezien de onderbreking van de werkzaamheden ze uiteindelijk meer geld kan kosten dan de besparingen van de Oostenrijkse methode. Maar nieuwe poen in en rond Londen liggen in het verschiet. De regering zal binnenkort een vergunning vergeven voor de uitbreiding van de Dockland Light Railway (DLR).

Deze beroemde trein-zonder-bestuurder zal vier kilometer worden verlengd, onder de Thames door naar Greenwich en Lewisham. Geschatte kosten: 110- tot 130 miljoen pond. De aannemer zal de lijn moeten ontwerpen en onderhouden, krijgt een concessie van 25 jaar, maar hoeft niet zelf de treindiensten te verlenen.

In december zal de tender worden bekendgemaakt via het officiele EU-kanaal, in januari hopen de Britten met een short-list te komen, waarna binnen een jaar de winnaar bekend wordt gemaakt. Aanleg zal naar verwachting ongeveer drie jaar en zes maanden duren. Op langere termijn zijn er ook nieuwe contracten rond Heathrow te verwachten.

Om de bereikbaarheid van het vliegveld te verbeteren zullen wellicht ook de spoorverbindingen van Heathrow naar Zuid-Londen en West-Engeland verbeterd worden. Verder besteedt de British Airport Authority (BAA), de particuliere eigenaar van Heathrow en de andere grote Britse luchthavens, dagelijks een miljoen pond aan investeringen in de infrastructuur op en rond de vliegvelden.

Reageer op dit artikel