nieuws

Bouwverven stabiel in dalende verfmarkt

bouwbreed Premium

Voor de Nederlandse verfindustrie is 1993 geen goed jaar geweest. Zowel de binnenlandse afzet als de export vertoonden een daling. Dat blijkt uit de VVVF-statistieken 1993. De VVVF is de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten. De totale binnenlandse omzet daalde van f. 1175 miljoen naar f. 1138 miljoen. De export daalde met ruim 10 procent naar f. 838 miljoen. Aan de bouw heeft het dit keer niet gelegen, want de bouwnijverheidsmarkt bleef praktisch op hetzelfde niveau als in 1992. De doe-het-zelfmarkt liet zelfs een stijging zien.

De teruggang werd vooral veroorzaakt door de achteruitgang bij industrielakken, scheepvaartlakken en de autoreparatielakken.

In de bouwnijverheid daalde de omzet in het binnenland licht van f. 466 miljoen naar f. 460 miljoen. Ruim 57 procent daarvan komt voor rekening van lakken en verven. Muurverven komen op een tweede plaats met 20,7 procent. Pleisters, beitsen en kitten hebben een aandeel van 7 tot 8 procent.

Volgens de statistieken van de VVVF daalde totale emissie van vluchtige organische stoffen van 44.700 ton in 1992 naar 42.800 ton in 1993. Deze cijfers blijken uit een enquete die de vereniging jaarlijks houdt onder zijn leden in het kader van het po KWS 2000.

Deze enquete werd voor het eerst gehouden in 1990. Toen was de VOS-emissie nog 56.200 ton

Reageer op dit artikel