nieuws

Bouwvergunningen voor woningbouw toegenomen

bouwbreed Premium

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft laten weten dat de vooruitzichten voor de woningbouw voor volgend jaar gunstig zijn. Als dat wordt geconcludeerd uit het aantal verleende bouwvergunningen, die in de eerste negen maanden van dit jaar zijn verleend, klopt dat optimisme. Maar een groeiende behoefte aan woningen en een gebrek aan bouwlocaties, zoals die tijdens de behandeling van de VROM-begroting in de Tweede Kamer is geconstateerd, moet dat optimisme wel afzwakken.

Zuiver statistisch gezien mag inderdaad worden geconcludeerd dat het er voor de woningbouw, en dan vooral die in de vrije sector, goed voor staan. In de eerste drie kwartalen van dit jaar werden namelijk voor 79.144 woningen vergunningen verstrekt. voor 16.517 woningen meer dan in de overeenkomstige periode in 1993. Een toename dus met een kwart.

Vrije sector

Het aandeel woningen in de vrije sector waarvoor bouwvergunning is verleend groeit daarbij de laatste jaren nog altijd door. Inmiddels is dat met 45.790 woningen ruim boven de 50 procent komen te liggen. Op de provincie Drenthe na gingen alle provincies omhoog waar het verleende bouwvergunningen betreft. Ook in Noord-Holland (een stijging met 42 procent tot 11.925) en Zuid-Holland (met een stijging van 20 procent tot 16.766 woningen), de provincies waar zich de meeste Vinex-locaties bevinden.

In uitvoering

De grootste stijging in het aantal verleende vergunning deed zich voor in Overijssel, namelijk met 40 procent tot 5605 woningen. De gemiddelde stijging over het gehele land bedroeg 26 procent.

Als het echter gaat om in uitvoering zijnde woningbouw laten de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland lang niet meer zo hoog.

In Noord-Holland was men eind september met de bouw van 13.092 woningen bezig, een toename van 8 procent met vorig jaar september. In Zuid-Holland bleek de uitvoering ook met 8 procent te zijn gestegen tot 19.229 woningen. Opmerkelijk genoeg zijn het vooral de noordelijke provincies Groningen en Friesland, die eind september het aantal woningen waaraan wordt gebouwd zagen toenemen met respectievelijk 40 en 50 procent.

Afname

Als het om het aantal voltooide woningen gaat scoort de vrije sector opnieuw verreweg het beste. In negen maanden tijd werden dit jaar bijna drie van de vijf voltooide woningen in deze sector opgeleverd. De gesubsidieerde woningbouw nam daarentegen fors af. In 1985 werd nog maar een op de vijf voltooide woningen in de vrije sector gerealiseerd, in 1990 was dat toegenomen tot een op de drie en vorig jaar werd de helft van de totale woningbouw in de vrije sector gerealiseerd.

Hoge score in noorden

Naar provincies gemeten komen de drie Noordelijke provincies er ook hier goed af met een 30 procent hoger score in Groningen, +18 procent in Friesland en +56 procent in Drenthe. ( zie bijgaande staatjes). Het verst blijft het aantal voltooide woningen in vergelijking met de periode januari-september 1993 achter in de provincies Utrecht (-25 procent) en Noord-Brabant – 13 procent).

Reageer op dit artikel