nieuws

Bouw van kantoren groeit in Rotterdam

bouwbreed Premium

Vanaf 1996 kan in Rotterdam per jaar 80.000 vierkante meter kantoorvloeroppervlak worden opgeleverd. Voorwaarde hiervoor is dat de kantorenmarkt zich herstelt.

Dit staat in het rapport ‘Kantoren Rotterdam 1994’. In 1994 en ’95 wordt relatief weinig nieuwbouw opgeleverd, respectievelijk 45.000 en 40.000 vierkante meter.

“In 1996 nemen de nieuwbouwopleveringen weer sterk toe, onder andere door de eerste opleveringen op de Kop van Zuid”, aldus het rapport. Zowel op A- als op B-locaties is de komende jaren voldoende ruimte beschikbaar. Uit het rapport blijkt dat de leegstand van kantoren is toegenomen. In 1993 stond 7,8 procent van de kantoren leeg en in 1994 was dit 8,7 procent. Dit komt doordat nog geen “marktherstel ten gevolge van economische groei is opgetreden en anderzijds de kantorenvoorraad in 1993 nog toenam doordat enkele nieuwbouwpoen voor de vrije markt werden opgeleverd,” aldus het rapport.

Herbestemming

De leegstand is het hoogst in de centrumlocaties waar 13,2 procent van de kantoren niet wordt gebruikt, gevolgd door de kantorenboulevards in de Rotterdamse binnenstad, waar 10 procent van de kantoorruimte niet wordt benut. Van de kantoren op bedrijfs- en haventerreinen daarentegen wordt 4,4 procent niet gebruikt.

Voor wat betreft de leegstand van kantoren ‘scoort’ Rotterdam gunstig ten opzicht van Amsterdam waar in totaal 11,7 procent van de kantoorruimte niet wordt gebruikt. In Den Haag en Utrecht daarentegen staat respectievelijk 5,8 en 6,9 procent van de kantoren leeg.

Veel kleine organisaties verhuizen naar nieuwe verzamelgebouwen. Hierdoor ke grote kantoren worden opgesplitst in kleine units. Onderzoek wijst uit dat de vraag naar kantoren kleiner dan 500 vierkante meter groeit. In 1993 werd 38.000 vierkante meter van de kantoorruimte niet meer gebruikt. Het ging hierbij met name om gebouwen in het centrum. De reden dat deze panden werden verlaten heeft te maken met onder meer de verminderde bereikbaarheid ervan en de bouw van nieuwe kantoren op andere locaties.

Deze kantoren ke voor een deel een andere functie krijgen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een aantal gebouwen om te vormen tot woningen. Ook is het mogelijk om in deze panden warenhuizen of musea te vestigen. Door het geven van nieuwe bestemmingen aan leegstaande kantoorgebouwen moet worden voorkomen dat de Rotterdamse binnenstad verpaupert. Het gemeentebestuur werkt mee aan het geven van nieuwe bestemmingen aan kantoren.

Reageer op dit artikel